Swedbank – skandināvu izcilības piemērs

Swedbank ir lielākā banka Latvijā. Šajā rakstā uzzini par bankas vēsturi un galvenajām vērtībām, kas palīdzējušas iemantot klientu uzticību.

Swedbank

Swedbank ir lielākā banka Latvijā, kas mūsu valstī darbojas kopš 1992. gada. Banka piedāvā atvērt kontus privātpersonām un uzņēmumiem, izsniedz kredītus un aizdevumus, nodrošina iespēju klientiem veikt ieguldījumus un iegādāties apdrošināšanu.

Latvijā tā ir kļuvusi par lielāko banku valstī. Swedbank par savu banku izvēlējušies gandrīz 1 miljons iedzīvotāju un 75 tūkstoši uzņēmumu. Šajā rakstā iepazīsties ar bankas vēsturi un vērtībām, kas palīdzējušas gūt vērā ņemamus panākumus.

Swedbank vēsture

Swedbank banka uzraksts bankas logo

Bankas vēsture aizsākās 19. gadsimtā – 1820. gadā. Tā tika dibināta Zviedrijā, un tolaik tās nosaukums bija Sparbanken Sverige (Zviedrijas Krājbanka). Sākumā Sparbanken Sverige sniedza pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Laika gaitā šī banka kļuva par vienu no vadošajām Zviedrijas bankām.

Pirms vēl Sparbenkn Sverige ieguve savu tagadējo nosaukumu, posmā no 1990. gada līdz 2006. gadam bankas nosaukums bija Föreningsbanken. Baltijas valstīs Swedbank ienāca līdz ar PSRS sabrukumu. Latvijā banka darbību uzsāka 1992. gadā, pārpērkot Latvijas Investīciju banku. Ātri vien Swedbank piesaistīja plašu klientu loku un kļuva par vienu no vadošajām bankām. Mūsdienās Swedbank atrodama Baltijas valstīs un Zviedrijā, bet pakalpojumi pieejami arī citās ziemeļvalstīs.  

2008. gadā, kad pasauli satricināja finanšu krīze, no likstām neizbēga arī Swedbank. Banka cieta pamatīgus zaudējumus, tomēr krīzi pārdzīvoja. Nu tā ir kļuvusi par lielāko un visvairāk pelnošo banku Latvijā.

Swedbank vērtības

swedbank ilgtspējas skatuve uzraksts pasākums

Swedbank ir definējuši piecas vērtības, kas viņiem ir svarīgas. Tās ir ilgtspējība, cilvēktiesības, vide, sabiedriskā iesaiste,  korupcijas apkarošana. Ja vēlies arī savā kolektīvā attīstīt pozitīvu uzņēmuma kultūru, uzzini, kā to veicināt darba ikdienā.

Ilgtspēja

Ļoti daudz tiek domāts par ilgtspēju. Katru gadu Swedbank laiž klajā ilgtspējas pārskatu, kur iespējams atskatīties uz paveikto. Ilgstpēju banka ir kategorizējusi trīs sadaļās: finanšu/ekonomiskā ilgtspēja, sociālā ilgtspēja un vides ilgstpēja.

Finanšu ilgtspējā tiek domāts par līdzsvarotu ekonomikas izaugsmi, sabiedrības finansiālo labklājību un konkurētspēju. Sociālās ilgtspējas jomā fokusējas uz sabiedriskajām iniciatīvām, kā arī darba attiecībās kultivē vidi, kas būtu iekļaujoša, ievērotu cilvēktiesības, nodrošinātu taisnīgus darba apstākļus, kvalitatīvu izglītību un veicinātu dažādību un dzimumu līdztiesību.

2022. gada ilgtspējas pārskatā izcelti vairāki notikumi. Piemēram, Lietuvā veiksmīgs projekts bija Mokonomika, kurā vairāk nekā 400 000 dalībnieku izgāja tiešsaistes kursu par personīgajām finansēm un ilgtspējīgumu. 2022. gada augustā tika izstrādāts biodažādības un dabai draudzīgu investīciju stratēģija. Decembrī vairāk nekā 6000 darbinieku pabeidza trīs posmu kursu par ilgtspēju un izmaiņām Eiropas Savienības ilgtspējīgo finanšu regulācijās.

Cilvēktiesības

Swedbank ciena cilvēktiesības dažādos savstarpējās saskarsmes līmeņos – gan iekšējā bankas darbībā, gan sadarbojoties ar saviem partneriem un klientiem.

Swedbank nodrošina vienlīdzīgas iespējas, neaktarīgi no dzimumam, vecuma, etniskās piederības, reliģiskās pārliecības, seksuālās orientācijas vai invaliditātes. Vīriešiem un sievietēm tiek piedāvāta vienlīdzīga samaksa par līdzvērtīgu darbu. Ir uzstādīts mērķis panākt dzimumu līdzsvaru visos vadības līmeņos.

Vide

Swedbank apzinās savu iespēju atstāt pozitīvu iespaidu uz vidi. Šādas rīcības tiek darītas gan pastarpināti, atbalstot savus klientus pārejā uz mazoglekļa sabiedrību, gan tiešā veidā, izpildot savā ikdienā noteiktu plānu.

Swedbank ir ceļā uz “zaļo biroju”. Tas ir dabai draudzīgas darba vides koncepts. Zaļais birojs paredz  dažādu dabas resursu taupīšanu, atkritumu samazināšanu un šķirošanu, energoenerģijas patēriņa samazināšanu.

Tiek domāts arī par ilgtspējīgu darbinieku mobilitāti. Tas ietver to, ka darbiniekiem ir pieeja droša divriteņu novietne, kā arī iespēja izmantot koplietošanas divriteņus un skrejriteņus, kas ir lieliska motivācija Swedbank darbiniekiem uz darbu ierasties videi draudzīgā veidā. Ir arī ērti pieejama sabiedriskā transporta un mikromobilitātes infrastuktūra.

Vēl viens veids, kā Swedbank rūpējas par apkārtējo vidi, ir komandējuma skaita samazināšana. Gandrīz puse no banku radītajiem CO2 izmešiem ir saistīti ar darba komandējumiem. Swedbank nostiprina un attīsta digitālās sazināšanās paradumus.

Ir nosprausti arī konkrēti mērķi, kurus sasniegt šajā jomā. Līdz 2030. gadam Swedbank ir apņēmusies samizināt bankas tiešās siltumnīcefekta gāzu emisijas par 60%. Līdz 2025. gadam mērķis ir samazināt enerģijas patērīņu par 15%. Arī darbinieki tiek izglītoti par ilgtspējas un klimata pārmaiņas jautājumiem.

Sabiedriskā iesaiste

19. gadsimtā Zviedrijā šī bija pirmā krājbanka, kas palīdzēja cilvēkiem veidot uzkrājumus un iegūt finansiālu drošību. Parādīt ceļu saviem klientiem uz drošu finansiālu stāvokli joprojām ir viena no Swedbank galvenajām prioritātēm.

Kopā ar saviem sadarbības partneriem, Swedbank izglīto jauniešus par finansēm un uzņēmējdarbību. Ir izveidota prakatisko mācībstundu programma “Dzīvei gatavs!”, kur 11. klases skolēni var uz savu skolu uzaicināt bankas darbiniekus.

Viena no izvirzītajām prioritātēm ir arī veicināt digitālo iekļaušanu.  Banka vēlas pārliecināties, ka ir maksimāli pieejama saviem klientiem – gan fiziski, gan digitāli. Piemēram, Latvijā Swedbank pieder visplašākais fliliāļu un bankomātu tīkls. Klientiem tiek nodrošināts atbalsts visu diennakti.

Korupcijas apkarošana

Swedbank ir par uzticēšanos, integritāti un pārredzamību. Banka iestājas pret visa veida korupciju un aktīvi cīnās pret naudas atmazgātājiem un teroristu finansētājiem. Viņi ir izstrādājuši striktas procedūras, lai spētu identificēt un izprast korupcijas riskus un veiktu preventīvus pasākumus.

Banka ir izstrādājusi speciālu nodaļu ar darbiniekiem, kuru uzdevums ir novērst teroristu un naudas atmazgātāju līdzekļu apriti. Katrs darījums tiek uzmanīgi izvērtēts. Bankai ir pienākums un tiesības ziņot par potenciālajiem likuma pārkāpējiem attiecīgajām drošības iestādēm.

Ja vēlies ieskatīties vēl kāda cita liela uzņēmuma iekšienē, izlasi rakstu par Tesla uzņēmuma kultūru.

Leave a Comment