Accenture uzņēmuma kultūra

Accenture ir viens no lielākajiem konsultāciju, tehnoloģiju servisu un ārpkalpojumu uzņēmumiem. Lasi par šī uzņēmuma kultūru šajā rakstā.

Accenture uzņēmuma kultūra

Lai veiksmīgi vadītu uzņēmumu, nepieciešams rūpīgi izkopt uzņēmuma kultūru. Ieturēta uzņēmuma kultūra ir viena no veiksmīgu kompāniju panākumu atslēgām. Skaidri definētas vērtības un attīstīts uzvedību un principu modelis ir tas, kas uzņēmumam palīdz gan savstarpējā saskarsmē, gan attiecībās ar saviem klientiem.

Esam izveidojuši speciālu rakstu sēriju, kur aplūkojam dažādu uzņēmumu kultūras un vērtības. Visefektīvāk ir mācīties no izciliem piemēriem. Šādu piemēru rāda arī Accenture.

Accenture ir starptautisks vadības konsultāciju, ārpakalpojumu un tehnoloģisko pakalpojumu uzņēmums. Savā nozarē Accenture ir viens no lielākajām un veiksmīgākajām kompānijām. 2022. gadā Accenture tika atzīta par vienu no labākajām darbavietām dažādās pasaules valstīs: Argentīnā, Brazīlijā, Japānā, Francijā, Filipīnās un ASV.

Šajā rakstā atradīsi šādas sadaļas:

Accenture vēsture

Accenture uzņēmuma pamatvērtības

Pārdomas

Accenture vēsture

Accenture stāsts aizsākās jau 50-ajos gados. Savos pirmsākumos Accenture bija konsultāciju nodaļa grāmatvedības firmai Arthur Anderson. Tikai pirms deviņdesmitajiem – 1989. gadā – Accenture atdalījās un kļuva par neatkarīgu kompāniju. Tolaik vēl uzņēmums darbojās zem cita vārda – Andersen Consulting, bet 2001. gadā nosaukums tika nomainīts. Accenture nosaukums ir atvasinājums no “Accent on the future” jeb – akcents uz nākotni. Ideja bija tāda – nosaukumam jāattaino viņu mērķis kļūt par globālajiem konsultēšanas līderiem. Šī nosaukuma autors bija Kims Pītersens (Kim Petersen) – darbinieks no Norvēģijas.

Kopš tā laika Accenture tikai turpina augt. Šķietami: Accenture ir it visur. Viņi sadarbojas ar tādiem lieliem vārdiem kā Nokia, Visa, Warnes Bros un daudziem citiem. Viņu klienti meklējami vairāk nekā 56 valstīs. Protams, lai uzturētu tik lielu klientu bāzi, nepieciešami attiecīgi darbinieku resursi. Šajā uzņēmumā strādā iespaidīgs skaits cilvēku: vairāk nekā 373 tūkstoši. Accenture ir atvēruši ofisus dažādās pasaules vietās: Indijā, Īrijā, ASV un citur. Viens no šādiem birojiem ir bāzēts arī pie mums – Rīgā. Pēc IT speciālistu skaita tas ir lielākais IT uzņēmums Latvijā.

Accenture dod iespēju ne tikai cilvēkiem ar spēcīgu IT pieredzi, bet arī jaunajiem censoņiem. Viņi palīdz gūt zināšanas, lai cilvēki varētu pievienoties viņu arvien pieaugušajai komandai. Speciālos “bootcamps “ cilvēki bez maksas var apgūt kodēšanu, aplikāciju izveidi, datu analīzi un citas ar IT saistītas prasmes.

Accenture uzņēmuma pamatvērtības

Jebkuram uzņēmumam nepieciešamas skaidri nospraustas vērtības, lai spētu ilgstoši un veiksmīgi pastāvēt. Accenture ir definējuši vairākas pamatvērtības, kas palīdz virzīties uz priekšu un pulcēt darbiniekus, kuri iemieso šīs vērtības.

Šīs pamatvērtības ir: vienots globāls tīkls, talantīgākie nozares darbinieki, cieņa vienam pret otru, godīgums, klients kā vertība un pārvaldība. Zemāk katra no tām apskatīta plašāk.

Vienots globāls tīkls

birojs tehnoloģijas kolēģi IT uzņēmums

Accenture sevi pozicionē kā starptautisku kompāniju. Biroji atrodami visā pasaulē. Turklāt, atšķirībā no daudzām citām šāda mēroga kompānijām, Accenture nav viena galvenā biroja, kur pulcētos kompānijas vadošais sastāvs.

Accenture darbiniekiem ir kā kolēģi, tā klienti visās pasaules malās. Neatkarīgi no klienta atrašanās vietas, Accenture ir gatavs sniegt savus pakalpojumus.

Talantīgākie nozares darbinieki

Lai nodrošinātu saviem klientiem labāko servisu, Accenture ir jāpārliecinās, ka viņu darbinieki atbilst konkrētam standardam. Accenture savā pulkā uzņem talantīgākos kandidātus. Kā šī uzņēmuma darbiniekam tev būtu jābūt gatavam jebkuram izaicinājumam. Accenture sagaida, ka cilvēki, kas nes viņu kompānijas vārdu, ir spējīgi rast risinājumu jebkurai problēmai.

Tomēr nav tā, ka Accenture darbinieks ir viens pret visu pasauli. Darbiniekiem tiek piedāvāta atbalstoša vide, kas ir laba augsne sava individuālā talanta attīstīšanai. Liela loma ir arī atgriezeniskajai saitei. Lai gan prasības ir augstas, tas nenozīmē, ka Accenture gatavi sadarboties tikai ar tiem, kuri ir pilnībā kvalificēti darbam. Accenture piedāvā apmācības, lai tie, kas vēlas sevi pierādīt šajā uzņēmumā, var gūt nepieciešamās zināšanas. Šī ir vieta, kas ļauj cilvēkiem mācīties un augt.

Cieņa vienam pret otru

IT nozare accenture darba sapulce

Accenture ir uzņēmums, kurā tiek respektēts katrs indivīds. Tā ir darba vieta, kur no tevis sagaida to, ka atteiksies pret citiem ar cieņu un vari to pašu sagaidīt arī pretī. Accenture ir nospraudusi skaidrus uzvedības principus, kurus sagaida no saviem darbiniekiem. Tā ir vieta, kur ikvienam ir tiesības justies droši un vienlīdzīgi, neatkarīgi no savas izcelsmes. Accenture apjauš, kāds spēks ir dažādībai.

Strādājot kopā ar cilvēkiem no dažādām valstīm, cilvēkam ir lieliska iespēja paplašināt savu redzesloku, gūt jaunu perspektīvu un attīstīt idejas. Viens no uzņēmuma mērķiem: līdz 2025. gadam panākt, lai Accenture ir vienlīdzīgs sieviešu un vīriešu skaits. Accenture Baltijas apakšvienībā ir izstrādātas apmācības “She Goes Tech”, lai piesaistītu IT nozarei vairāk sieviešu. Accenture ir pret jebkādu diskrimināciju.

Accenture tic tam, ka uzņēmumam nepieciešami spilgti labie piemēri. Līderiem ir jānes šī atbildība: būt labiem piemēriem saviem darbiniekiem, parādot, kā veidot darba vietu, kura ir cieņpilna, ētiska un ietveroša.

Godīgums

Būt godīgam un ar skaidri izstrādātiem morāles principiem ir svarīgi jebkuram, ne tikai uzņēmumiem. Nav pārsteigums, ka tieši godīgums ir viena no Accenture galvenajām vērtībām.

Accenture ir pārliecināti, ka jebkurai darbībai ir jābūt balstītai godīgumā un uzticamībā. Vārdiem ir jāsaskan ar darbiem un otrādi. Tieši godīgumā tiek bāzēta sadarbība ar klientiem – tikai tā iespējams veidot abpusēju uzticību. Tāpat Accenture darbojas saskaņā ar vispārpieņemtiem likumiem kā reģionālā, tā valstiskā līmenī.

Klients kā vērtība

sadarbība IT nozare kolēģi

Protams, viena no galvenajām uzņēmuma vērtībām – klients. No darbiniekiem tiek sagaidīts, ka viņi būs pretimnākoši un ņems vērā klientu nepieciešamības, piedāvājot viskvalitatīvāko servisu. Accenture mērķis ir palīdzēt saviem klientiem kļūt par spēcīgiem, konkurētspējīgiem uzņēmumiem.

Accenture smagi strādā, lai nodibinātu ilgstpējīgas un spēcīgas attiecības ar saviem klientiem. Tas nozīmē arī to, ka dažām no pozīcijām nākas visai daudz ceļot, lai izveidotu veiksmīgu kontaktu ar saviem klientiem. Būšana orientētam uz klientu atspoguļojas ne tikai vārdos, bet arī darbos. 2022. gadā “Fortune” sarakstā Accenture tika atzīts par vienu no pasaulē mīlētākajiem uzņēmumiem – turklāt jau 20 gadus pēc kārtas.

Pārvaldība

Lai gan iepriekš nosauktās vērtības ir visai izplatītas konsultējošo uzņēmumu starpā, pārvaldība kā vērtība ir kaut kas, kas izceļ Accenture uz citu fona. Accenture ir svarīgi radīt pozitīvu ietekmi. Spēja rīkoties atbildīgi ir viena no lietām, kas paceļ uzņēmuma reputāciju.

Accenture augsti vērtē pārdomātu pārvaldību. Tās ir rūpes ne tikai par savu uzņēmumu, bet arī par apkārtesošajiem un apkārtesošo. Kā jau šī uzņēmuma nosaukums paredz – netiek domāts tikai par šodienu, bet arī par nākotnes paaudzēm.

Pārdomas

Accenture galvenās pamatvērtības, protams, nav vienīgais iemesls, kādēļ šis uzņēmums ir plūcis tādus panākumu laurus. Tomēr ir skaidrs, ka šīs vērtības ir palīdzējušas gan izveidot apmierinātu un motivētu starptautisku kolektīvu, gan radīt veiksmīgas un ilgtspējīgas sadarbības ar saviem klientiem. Accenture savas vērtības neuztver tikai kā labskanīgus solījumus – šīs vērtības tiek kultivētas arī darbos un rīcībās.

Kā minējām raksta sākumā, šis raksts ir no plašākas rakstu sērijas. Ja vēlies mācīties no labākajiem, izlasi arī par par Apple uzņēmuma kultūru. Tiem, kuriem ir darba meklējumos, noderēs informācija, kā izvēlēties vispiemērotāko karjeru.

Leave a Comment