IBM uzņēmuma kultūra

IBM ir viens no lielākajiem tehnoloģiju uzņēmumiem pasaulē. Kas padara to par tik lielisku uzņēmumu? Tā noslēpums – IBM uzņēmuma kultūra.

IBM uzņēmuma kultūra

IBM kompānija ir pasaules līderis hibrīdmākoņa un mākslīgā intelekta jomā, kas augstu vērtē darba ētiku, uzticēšanos, pārredzamību un atbalsta iekļaujošāku sabiedrību. Strādājot ar klientiem, vadot uzņēmumu, sadarbojoties ar kopienām un atbalstot un pilnveidojot savus darbiniekus, IBM uzņēmuma kultūra ievēro visaugstākos standartus.

Ar ko IBM uzņēmuma kultūra ir īpaša?

Inovatīva domāšana

Inovatīva domāšana

IBM uzņēmuma kultūras būtiskākais un raksturīgākais aspekts ir inovatīva domāšana. Vairāk nekā 100 gadu laikā, kopš uzņēmums darbojas informācijas tehnoloģiju nozarē, šī kultūras iezīme ir saglabājusies, kā nozīmīgs uzņēmuma attīstības faktors.

IBM vadītāji mudina savus darbiniekus domāt tā, lai apstrīdētu status quo un atkāptos no ierastās uzņēmējdarbības prakses. Šajā ziņā uzņēmuma kultūra veicina oriģinālu un radošu domāšanu, kas veicina tehnoloģisko progresu.

Piemēram, korporācija ieviesa IBM System/360, pirmo viegli modernizējamo datorsistēmu grupu klientiem, īpaši uzņēmumiem, pamatojoties uz progresīvi domājošu darbinieku ieguldījumu. Šāds tehnoloģiju progress atbilst IBM vīzijai un mērķim.

Darbinieku labklājība

Darbinieku labklājība

IBM jau sen ir apzinājusies priekšrocības, ko veselīgas darba vietas kultūras veicināšana sniedz gan personālam, gan uzņēmumam. Jau kopš pašiem pirmsākumiem tā ir rūpējusies par savu darbinieku drošību, veselību un labklājību. IBM darbinieku personīgā labsajūta un pielāgošanās spējas ir būtiski svarīgas, lai sasniegtu uzņēmuma mērķi radīt un uzturēt veselīgu darbaspēku visā pasaulē.

Darbiniekiem, kuri ir droši, veseli, garīgi un fiziski spēcīgi, parasti ir augstāks personīgās produktivitātes līmenis, un tie darbinieki, kuri savlaicīgi konstatē veselības problēmas, parasti ātrāk atveseļojas un cieš mazāk medicīnisko izdevumu.

Daudzveidība un iekļaujoša vide

Daudzveidība un iekļaujoša vide

Uzņēmums cenšas radīt vidi, kas nodrošina vienlīdzīgas iespējas ikvienam sabiedrības loceklim. IBM piedāvā 9000 karjeras paātrināšanas programmu visiem saviem darbiniekiem, tostarp afroamerikāņiem, latīņamerikāņiem, aziātiem. IBM lejupielādējamie aktīvi arī ar lepnumu veicina daudzveidību un vienlīdzību ar savu “Be Equal Merchandise” (“Esi vienlīdzīgs”).

Uzticība un atbildība ir panākumu atslēga

Uzticība un atbildība ir panākumu atslēga

Šī kultūras iezīme veicina uzticēšanos, atbildību un cieņu starp uzņēmuma darbiniekiem. Šie elementi ietekmē ne tikai IBM darbinieku, bet arī biznesa partneru, piegādātāju un citu pušu mijiedarbību.

Tā kā šī pieeja ir balstīta uz uzticēšanos un cieņu, uzņēmums veicina augstu darbinieku morāli un stabilu uzņēmējdarbības partnerību kultūru. Tādējādi IBM korporatīvā kultūra atbalsta uzņēmuma spēju saglabāt konkurētspēju, saskaroties ar šķēršļiem informācijas tehnoloģiju nozarē.

Koncentrēšanās uz inovācijām

IBM oncentrēšanās uz inovācijām

Šis korporatīvās kultūras aspekts liek lielu uzsvaru uz reaģēšanu uz tirgus pieprasījumu, radot produktus, kas ir viena no uzņēmuma intensīvās izaugsmes stratēģijām un konkurences priekšrocību taktikām. Koncentrējoties uz inovāciju, uzsvars tiek likts uz kvalitāti kā būtisku panākumu komponentu informācijas tehnoloģiju nozarē, lai nodrošinātu, ka inovācija tiek ņemta vērā. Piemēram, izcilas datorsistēmas palīdz klientiem ilgtermiņā, risinot ar uzņēmējdarbību saistītas problēmas.

Apņemšanās nodrošināt katra klienta panākumus

katra klienta panākumi

Šī uzņēmuma kultūrai raksturīgā iezīme liek lielu uzsvaru uz klientu vajadzībām, kas ietekmē darbinieku izvēli attiecībā uz uzņēmējdarbības attīstību. Šajā sakarā IBM cenšas arī turpmāk piedāvāt visaugstākā līmeņa klientu apkalpošanu, lai apmierinātu informācijas tehnoloģiju nozares prasības. Šī kultūras iezīme uzsver, cik būtiskas uzņēmuma panākumiem ir attiecības ar klientiem.

IBM plusi un mīnusi

IBM plusi un mīnusi

IBM korporatīvās kultūras priekšrocība ir tā, ka tā iedvesmo darbiniekus, risinot problēmas un pārvarot šķēršļus, rīkoties nestandarta veidā. Vēl viens ieguvums ir tas, ka IBM uzņēmuma kultūra uzsver individuālo atbildību, jo tas uzlabo organizācijas spēju risināt problēmas visos uzņēmuma līmeņos. Līdz ar to IBM korporatīvā kultūra veicina uzņēmuma paplašināšanos.

IBM korporatīvajā kultūrā būtisks trūkums ir zemais atbalsts uzņēmējdarbības procesu elastībai. Vēl viens IBM organizatoriskās kultūras trūkums ir oficiālas palīdzības trūkums paškontrolei un paškorekcijai starp IBM grupām un nodaļām.

Ja tevi ieinteresēja šis raksts iesakām aplūkot arī citus mūsu rakstus Onboarding jeb jauno darbinieku iekļaušana komandā un Populārākās daudzlīmeņu mārketinga (MLM) programmas Latvijā.

Leave a Comment