Onboarding buddy jeb jauno darbinieku mentors 

Šajā rakstā uzzināsim vairāk par to, kas ir onboarding buddy jeb jauno darbinieku mentors un kādi ir viņu galvenie pienākumi.

jauno darbinieku mentors

Saskaņā ar pētniekiem Daniela Kahnemana (Daniel Kahneman) un Angausa Deatona (Angus Deaton), sociālā saikne ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas nosaka laimi un labklājību. Šo pašu stratēģiju var piemērot, darba vidē izveidojot mentoringa programmu jauno darbinieku uzņemšanas laikā.

Kad jaunais darbinieks sāk strādāt uzņēmumā, viņš var izjust sociālās savienotības trūkumu, t. i., to saikņu kvalitāti, kas indivīdam ir ģimenē un darba vietā. Šim nolūkam jaunajam darbiniekam būtu jāpiešķir mentors, ko angļu valodā dēvē par onboarding buddy. Viņš tiek uzskatīts par līdzinieku treneri, kurš rūpējas par to, lai jaunais darbinieks uzņēmumā justos iekļauts.

Vairāk par to, ko iekļauj termins onboarding, lasi mūsu rakstā Onboarding jeb jauno darbinieku iekļaušana komandā.

Šajā rakstā uzzināsim vairāk par to, kas ir onboarding buddy jeb jauno darbinieku mentors un kādi ir viņu galvenie pienākumi.

Kas ir jauno darbinieku mentors

Jauno darbinieku mentors jeb onboarding buddy ir esošais uzņēmuma darbinieks, kas tiek piesaistīts jaunajam darbiniekam. Viņš ir atbildīgs par norādījumu sniegšanu, atbalsta sniegšanu un jaunā darbinieka informēšanu par organizācijas procesiem, politiku, kultūru un sociālajiem sakariem. Tas palīdzēs viņam justies ērti darba vidē.

Atbildība, kas gulstas uz mentora pleciem, ir ļoti būtiska. Lai pārliecinātos, ka tā netiek palaista garām, tā ir jāiekļauj darbā iekārtošanas kontrolsarakstā jeb onboarding checklist.

Kāpēc organizēt mentorus jaunajiem darbiniekiem?

Ir vairāki iemesli, kāpēc ir svarīgi parūpēties par to, lai arī tavam uzņēmumam būtu mentors, kas palīdz jaunajiem darbiniekiem uzsākt gaitas uzņēmumā.

jauno darbinieku mentors

Mentors palīdzēs izprast uzņēmuma ikdienu

Darbinieki labi pārzina savas darbavietas apkārtni galvenokārt pateicoties visiem e-pastiem, prezentācijām vai sapulcēm, kurās viņi ir piedalījušies. Šī esošo darbinieku pieredze ir vērtīgs palīgs jaunajiem darbiniekiem, kas var palīdzēt viņiem labāk izprast savu jauno lomu uzņēmumā.

Uzņēmuma darbības ikdienu un kontekstu reti kad var atrast darbinieku rokasgrāmatā vai jebkurā uzņēmuma rokasgrāmatā. Savukārt mentoriem ir būtiska informācija par ieinteresētajām personām, to uzvedību un neizteiktajiem noteikumiem, kas var pastāvēt, kā arī par to, kā stratēģiski domāt. 

Visas šīs zināšanas un izpratne par uzņēmumu var nodrošināt jaunajiem darbiniekiem raitāku pāreju uzņēmumā.

Nodrošināta jaunā darbinieka apmierinātība ar darbu

Mentors var atbildēt uz visiem jauno darbinieku jautājumiem, kas galu galā palīdzēs jaunajam darbiniekam būt apmierinātam ar savu jauno darba vietu. 

Tika veikts pētījums, kurā tika salīdzināti tie jaunie darbinieki, kuriem tika piešķirts mentors un tie, kuriem tas netika piešķirts.

Tika noskaidrots, ka 23 % jauno darbinieku, kuriem bija mentori, bija apmierinātāki ar darbu nekā tie, kuriem nebija iecelti mentori.  Pētījums turpinājās 90 dienas un apmierinātības procents pieauga līdz 36 %, jo jaunie darbinieki bija saņēmuši aktīvāku atbalstu no saviem mentoriem.

Produktivitātes pieaugums

Kad jaunais darbinieks ir pieņemts darbā, organizācija sagaida ātru produktivitāti. Taču ir skaidrs, ka jaunajam darbiniekam būs nepieciešams zināms laiks, lai pielāgotos organizācijas kultūrai, lomām un pienākumiem. Piešķirtais jaunā darbinieka mentors var palīdzēt ātrāk palielināt viņa produktivitāti.

Microsoft uzņēmums savā darbā iekārtošanas procesā ieviesa mentoringa programmu un veica pētījumu. Tika konstatēts, ka, ja jaunais darbinieks divas līdz trīs reizes tiekas ar savu mentoru, viņa produktivitāte palielinās līdz 73 %. 

Ja viņš ar jauno darbinieku tiekas četras līdz astoņas reizes, viņa produktivitāte palielinās par 56 %, bet, ja viņš ar viņu tiekas vairāk nekā astoņas reizes pārbaudes laikā, – par 97 %.

Ir daži apsvērumi, kas cilvēkresursu nodaļai būtu jāņem vērā, uzsākot un piešķirot mentoru jaunajam darbiniekam:

  • Esošā darbinieka jeb mentora darba slodzei jānosaka prioritātes, lai viņam būtu pietiekami daudz laika efektīvi atbalstīt jauno darbinieku vajadzības.
  • Pārliecinieties, ka gan mentori, gan jaunie darbinieki zina, kurā laikā viņi tiksies, lai varētu attiecīgi pārvaldīt savu darbu.
  • Laikam un ilgumam jābūt iepriekš noteiktam un saskaņotam.  
  • Ļoti būtiski ir uzticēt darbu mentoriem no tās pašas komandas, jo viņi labāk izprot jaunos darbiniekus un viņu lomu un spēs labāk komunicēt.  

Nobeigumā jāsecina, ka jauno darbinieku mentors ir būtiska darbā iekārtošanas procesa daļa. Viņi var palīdzēt jaunajam darbiniekam ātri iekļauties jaunajā amatā. 

Ļoti vērtīgs būs vienkāršs un nesarežģīts darbā iekārtošanas mentoringa plāns. Jaunais darbinieks jutīsies brīvāks, produktīvāks un apmierinātāks, un būs motivēts ilgāk palikt uzņēmumā.

Vairāk par šo tēmu ir iespējams atrast oriģinālajā rakstā angļu valodā What is an Onboarding Buddy.

Leave a Comment