Izglītības iegūšana Latvijas Universitātē

Latvijas universitāte noteikti ir ar vēsturisko mantojumu bagātākā augstskola. Rakstā atklāj, kādas mācību iespējas paver universitāte.

Studenti, profesori un citi universitātes darbinieki katru gadu sanāk kopā, lai strādātu, mācītos un radītu ieguldījumu Latvijas Universitātes nākotnē.

Latvijas Universitātē katru gadu studē 15 tūkstošu cilvēku un tie nav tikai vietējie studenti. Universitātē mācās arī ļoti daudz citu zemju studenti, kas šeit ir ieradušies ar studiju programmas Erasmus palīdzību.

Jaunieši no dažādiem pasaules apgabaliem, savas mācības uzsāk septiņās LU filiālēs Latvijā : Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā un Tukumā. Tāpat kā Rīgā, šajās vietās ir dažādu līmeņa studijas, tikai izvēles iespējas ir mazākas. Lai gan mācības notiek ārpus galvas pilsētas, studentiem tāpat ir jāapzinas, ka ik pa laikam uz Rīgu vajadzēs aizbraukt.

Latvijas Universitāte tās studentiem piedāvā 13 fakultātēs, kur katrai ir savi novirzieni. Piemēram, Humanitārā fakultāte piedāvā 5 novirzienus, bet biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte aicina savus studentus mācīties 7 novirzienos.

Lai uzzinātu mazliet vairāk par to, ko iemācīsies studējot fakultātē un par darba iespējām saņemot diplomu, lasi tālāk.

Šeit izvēlies sev interesējošo fakultāti.

Bioloģijas fakultāte

Mācības Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātē palīdzēs izprast dabas pasauli un dzīvības daudzveidību uz Zemes. Bioloģijai ir liela nozīme tādu nozīmīgu globālu problēmu risināšanā, kā klimata pārmaiņas, slimības un pārtikas nodrošinājums.

Bioloģija ir plaša joma, kas ietver daudzas apakšdisciplīnas, piemēram, ģenētiku, ekoloģiju, mikrobioloģiju un bioķīmiju, tāpēc tā ir daudzpusīgs mācību priekšmets, kas var sniegt daudz dažādu karjeras iespēju.

Iegūstot grādu bioloģijā, ir daudz dažādu karjeras iespēju. Lūk, dažas no iespējām, ko apsvērt:

 • Pētniecība: Daudzi biologi strādā pētniecībā vai nu akadēmiskajā, vai rūpnieciskajā vidē. Šajā amatā jūs veiksiet eksperimentus, analizēsiet datus un publicēsiet pētnieciskus darbus, lai padziļinātu mūsu izpratni par bioloģiskajiem procesiem. Tas varētu ietvert jebko, sākot no slimību molekulāro pamatu izpētes līdz ekosistēmu ekoloģijas izpētei.
 • Vides zinātne: Ja tevi interesē vides jautājumi, tu varētu strādāt vides zinātnes jomā. Šajā amatā tu pētītu piesārņojuma ietekmi uz vidi.
 • Izglītība: Ja tev patīk mācīt un strādāt ar skolēniem, tu varētu strādāt izglītības jomā. Iegūstot bioloģijas zinātnisko grādu, jūs varētu mācīt vidusskolā vai koledžā, vai pat strādāt zinātniski informatīvajās programmās, lai izglītotu sabiedrību par bioloģiju un tās pielietojumu.
 • Biotehnoloģija: Līdz ar biotehnoloģijas attīstību biologiem ir daudz karjeras iespēju šajā jomā. Šajā amatā jūs varētu izmantot savas zināšanas bioloģijā, lai izstrādātu jaunas zāles, vakcīnas vai citus produktus, kas uzlabo cilvēku veselību.

Bioloģijas fakultātes adrese : Kronvalda bulvāris 4, Centra rajons, Rīga, LV-1010

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

Bizness

Biznesa mācības Latvijas Universitātē spēs palīdzēt attīstīt prasmes tādās jomās kā vadība, menedžments un stratēģiskā plānošana. Iegūt zināšanas, ko var izmantot dažādās nozarēs un karjeras jomās, iepazīt dažādas uzņēmējdarbības funkcionālās jomas, piemēram, finanses, mārketingu un operatīvo darbību.

Mācībās iegūsi zināšanas par to, kā efektīvi vadīt un attīstīt uzņēmumu vai organizāciju, kas var noderēt ikvienam profesionālim.

Iegūstot grādu biznesa zinībās, paveras daudz dažādu karjeras iespēju. Šeit ir dažas iespējas, ko apsvērt:

 • Finanses: Daudzi biznsa augstskolu absolventi turpina strādāt finanšu jomā – investīciju banku, uzņēmumu finanšu vai finanšu plānošanas un analīzes jomā. Šajos amatos jūs izmantosiet savas zināšanas par finansēm, lai analizētu finanšu pārskatus, izstrādātu finanšu modeļus un pieņemtu lēmumus par ieguldījumiem.
 • Mārketings: Vēl viens populārs karjeras virziens biznesa augstskolu absolventiem ir mārketings. Šajā amatā jūs izstrādāsiet un īstenosiet mārketinga kampaņas, lai reklamētu produktus vai pakalpojumus, veiksiet tirgus izpēti, lai labāk izprastu klientu vajadzības un vēlmes, un analizēsiet pārdošanas datus, lai noteiktu tendences un iespējas.
 • Vadība: Iegūstot grādu biznesā, jūs varat veidot karjeru arī vadības jomā. Tā varētu būt saistīta ar darbinieku komandu vadīšanu, uzņēmuma darbības pārraudzību vai stratēģisko plānu izstrādi un īstenošanu, lai sasniegtu organizācijas mērķus.
 • Uzņēmējdarbība: Daudzi biznesa augstskolu absolventi izvēlas dibināt savus uzņēmumus, izmantojot savas zināšanas par finansēm, mārketingu un vadību, lai attīstītu veiksmīgus uzņēmumus.
 • Konsultēšana: Visbeidzot, jūs varētu strādāt par konsultantu, sniedzot padomus un ieteikumus uzņēmumiem un organizācijām dažādās jomās, piemēram, stratēģijas, darbības vai finanšu jomā.

Vadība

Latvijas Universitāte sniegs izpratni par vadību un līderības principiem. Mācības vadības fakultātē var palīdzēt cilvēkiem kļūt efektīvākiem personīgajā un profesionālajā dzīvē, veidojot ciešākas attiecības, un efektīvāk sasniedzot savus mērķus.

Vadības izglītība var palīdzēt cilvēkiem attīstīt tādas būtiskas prasmes, kas nepieciešamas, lai kļūtu par labu vadītāju. Piemēram, komunikācija, lēmumu pieņemšana, problēmu risināšana, pārmaiņu vadība, konfliktu risināšana, emocionālā inteliģence un vizionārā domāšana.

Ar grādu vadībzinātnē ir daudz dažādu karjeras virzienu, kurus jūs varat apgūt. Lūk, dažas no iespējām, ko apsvērt:

 • Uzņēmējdarbības operācijas: Daudzi absolventi, kas ieguvuši vadības grādu, turpina strādāt uzņēmējdarbības operāciju jomā, pārraugot uzņēmuma vai organizācijas ikdienas darbību. Šajā amatā jūs izmantosiet savas zināšanas par vadības principiem, lai vadītu darbiniekus, sadalītu resursus un nodrošinātu, ka uzņēmums sasniedz savus mērķus.
 • Cilvēkresursi: Vēl viens populārs karjeras virziens, ko izvēlas vadībzinātņu absolventi, ir cilvēkresursi. Šajā amatā jūs vadītu darbinieku pieņemšanu darbā un atlasi, izstrādātu un īstenotu apmācības programmas un nodrošinātu, ka uzņēmums ievēro darba likumus un noteikumus.
 • Konsultēšana: Ar vadības grādu jūs varētu strādāt arī par konsultantu, sniedzot padomus un ieteikumus uzņēmumiem un organizācijām dažādās jomās, piemēram, stratēģijas, darbības vai cilvēkresursu jomā.
 • Uzņēmējdarbība: Daudzi vadībzinātņu absolventi izvēlas dibināt savus uzņēmumus, izmantojot savas zināšanas par vadības principiem, lai attīstītu veiksmīgus uzņēmumus.

Ekonomika

Izpratne par ekonomiku var palīdzēt cilvēkiem pieņemt pamatotākus lēmumus par personīgajām finansēm un ieguldījumiem. Ekonomikai ir arī būtiska nozīme valsts politikas veidošanā, tāpēc ekonomikas studijas var palīdzēt cilvēkiem izprast valdības lēmumu ietekmi uz ekonomiku un sabiedrību.

Ekonomika ir sociālā zinātne, un tās studijas var palīdzēt izprast, kā darbojas sabiedrība un ekonomika, kā tās mainās laika gaitā un kā tās savstarpēji mijiedarbojas.

Iegūstot grādu ekonomikā, ir daudz dažādu karjeras iespēju. Lūk, dažas no iespējām, ko apsvērt:

 •     Finanses: Daudzi ekonomikas augstskolu absolventi turpina strādāt finanšu jomā – investīciju banku, uzņēmumu finanšu vai finanšu plānošanas un analīzes jomā. Šajos amatos jūs izmantosiet savas zināšanas ekonomikā, lai analizētu finanšu pārskatus, izstrādātu finanšu modeļus un pieņemtu lēmumus par ieguldījumiem.
 •     Valdība: Vēl viens populārs karjeras virziens ekonomikas augstskolu absolventiem ir valsts pārvalde. Šajā amatā jūs strādāsiet dažādās jomās, piemēram, politikas izstrādē, regulējuma ievērošanā vai ekonomiskajā analīzē.
 •     Konsultācijas: Ar grādu ekonomikā jūs varētu strādāt arī par konsultantu, sniedzot padomus un ieteikumus uzņēmumiem un organizācijām dažādās jomās, piemēram, stratēģijā, darbībā vai ekonomikā.
 •     Pētniecība: Ja tev patīk pētniecība, vari strādāt akadēmiskajā jomā vai pētniecības iestādē. Šajā amatā jūs varētu veikt pētījumus par ekonomikas tēmām, publicēt pētnieciskus darbus un prezentēt savus secinājumus konferencēs un semināros.

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes adrese : Aspazijas bulvāris 5, Centra rajons, Rīga, LV-1050

Datorikas fakultāte

Datorzinātnes studijas var nodrošināt stabilu pamatu plaša spektra karjerai, tostarp tehnoloģiju, uzņēmējdarbības un citās nozarēs. Tā var sniegt arī vērtīgas prasmes, piemēram, programmēšanas prasmes, problēmu risināšanu, kritisko domāšanu un datu analīzi. Turklāt datorzinātne ir strauji augoša nozare ar augstu pieprasījumu pēc speciālistiem, kas var nodrošināt darba drošību un augstu ienākumu potenciālu.

Datorzinātne ir starpdisciplināra joma, kas nozīmē, ka to var izmantot daudzās jomās. Tai ir arī svarīga loma nākotnes veidošanā, tāpēc tā ir joma, kas vienmēr attīstās un rada izaicinājumus.

Iegūstot grādu Latvijas Universitātes datorzinātņu fakultātē, paveras daudz dažādu karjeras iespēju. Šeit ir dažas iespējas, ko apsvērt:

 • Programmatūras izstrāde: Viens no izplatītākajiem karjeras virzieniem datorzinātņu absolventiem ir programmatūras izstrāde. Šajā profesijā jūs izstrādāsiet, attīstīsiet un testēsiet programmatūras programmas dažādām lietojumprogrammām, piemēram, tīmekļa lietojumprogrammām, mobilajām lietotnēm vai datorspēlēm.
 • Datu zinātne: Iegūstot grādu datorzinātnēs, jūs varētu veidot karjeru arī datu zinātnē. Šajā amatā jūs izmantotu savas zināšanas programmēšanā un datu analīzē, lai iegūtu informāciju no lielām datu kopām un pēc tam izmantotu šo informāciju, lai pieņemtu uzņēmējdarbības lēmumus vai izstrādātu jaunus produktus.
 • Kiberdrošība: Vēl viena joma, kurā datorzinātņu absolventi arvien vairāk tiek aicināti strādāt, ir kiberdrošība. Šajā amatā jūs izstrādāsiet un īstenosiet drošības pasākumus, lai aizsargātu datorsistēmas un tīklus no tādiem kiberdraudiem kā hakeru uzlaušana un ļaunprātīga programmatūra.
 • Mākslīgais intelekts un mašīnmācīšanās: Datorzinātnes var turpināt karjeru arī mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās tehnoloģijās, tāpēc datorzinātņu absolventi var strādāt šajās jomās. Šajā amatā jūs varētu izstrādāt algoritmus un modeļus, kas ļauj mašīnām mācīties un pieņemt lēmumus, un pēc tam izmantot šos modeļus dažādās lietojumprogrammās, piemēram, autonomo transportlīdzekļu, runas atpazīšanas un attēlu analīzes jomā.

Datorikas fakultātes adrese : Raiņa bulvāris 19, Centra rajons, Rīga, LV

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

Latvijas Universitāte jaunajiem zinātniekiem piedāvā uzsākt mācības Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, kas atrodas modernajās Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra, Dabas mājas un Zinātņu mājas telpās.

Matemātika

Matemātika ir valoda, kas visā pasaulē ir vienāda, tas arī šī mācība ir tik skaista. Matemātika var būt laba izvēle tiem, kas vēlas veidot karjeru ar matemātiku saistītā jomā, piemēram, pētniecībā, mācīšanā vai finansēs.

Tā būt interesanta arī personības izaugsmei un var palīdzēt cilvēkiem attīstīt kritisko domāšanu, analītiskās prasmes un radošumu. Matemātika ir fundamentāls mācību priekšmets, ko izmanto daudzās citās jomās, piemēram, zinātnē, inženierzinātnēs, ekonomikā un datorzinātnēs.

Iegūstot matemātikas grādu, tu vari sagatavoties plašām karjeras iespējām. Lūk, daži piemēri:

 • Aktuārā zinātne: Matemātiķi ar labām analītiskām un problēmu risināšanas prasmēm var strādāt par aktuāriem. Šajā amatā jūs izmantosiet matemātiskus modeļus, lai novērtētu apdrošināšanas un citu finanšu produktu finanšu risku.
 • Datu zinātne: Matemātiķi, kuriem ir spēcīga pieredze statistikā un kvantitatīvajā analīzē, ir labi piemēroti arī karjerai datu zinātnē. Šajā amatā jūs izmantosiet savas zināšanas statistikā un modelēšanā, lai analizētu lielas datu kopas un pēc tam izmantotu šīs atziņas, lai informētu par uzņēmējdarbības lēmumiem vai izstrādātu jaunus produktus.
 • Izglītība: Matemātikas absolventi var strādāt arī kā skolotāji vidusskolā vai koledžā. Šajā amatā tu mācīsi skolēniem matemātikas principus, vadīsi eksperimentus un būsi skolēnu mentors pētniecības projektos.
 • Finanses: Matemātiķi var strādāt arī finanšu jomā, kur viņu analītiskās un problēmu risināšanas prasmes var būt vērtīgs ieguldījums. Šajā amatā jūs varētu strādāt tādās jomās kā kvantitatīvā analīze, riska pārvaldība vai finanšu inženierija.
 • Operāciju pētniecība: Operāciju pētniecība ietver matemātisko metožu piemērošanu sarežģītu problēmu risināšanai uzņēmējdarbībā, inženierzinātnēs un citās jomās. Matemātiķi ar labām analītiskajām prasmēm var atrast karjeru šajā jomā, strādājot pie sistēmu un procesu optimizācijas.

Fizika

Mācības fizikas fakultātē veicinās izpratni par dabas pamatlikumiem. Fiziku izmanto, lai izskaidrotu dažādas ikdienas parādības, piemēram, kā bumba atlec, kāpēc debesis ir zilas un kā rodas elektrība.

Mācoties fiziku radīsi zināšanas par tehnoloģiju attīstību. Fizika ir daudzu tehnoloģiju, tostarp datoru, medicīniskās attēlu veidošanas un atjaunojamās enerģijas, pamatā.

Mācoties fiziku paveras plašas karjeras iespējas, tostarp pētniecībā akadēmiskajā vidē, rūpniecībā un valdībā, kā arī tādās jomās kā finanses, konsultācijas un mācīšana.

Iegūstot grādu fizikā, ir daudz dažādu karjeras virzienu, kurus tu vari īstenot. Lūk, dažas no iespējām, kuras vērts apsvērt:

 • Pētniecība: Daudzi fizikas augstskolu absolventi turpina karjeru pētniecībā – vai nu akadēmiskajā vidē, vai rūpniecībā. Šajā amatā jūs veiksiet eksperimentus, analizēsiet datus un publicēsiet pētnieciskus darbus par dažādām tēmām, piemēram, astrofiziku, kondensēto vielu fiziku vai daļiņu fiziku.
 • Inženierzinātnes: Iegūstot grādu fizikā, jūs varētu strādāt arī inženierzinātnēs – vai nu kā fiziķis, vai kā inženieris. Šajā amatā jūs varētu izmantot savas zināšanas fizikā, lai izstrādātu un attīstītu jaunas tehnoloģijas, piemēram, lāzerus, pusvadītājus vai medicīnas iekārtas.
 • Mācīšana: fizikas skolu absolventi var strādāt arī par pasniedzējiem vidusskolā vai koledžā. Šajā amatā tu mācīsi skolēniem fizikas principus, vadīsi eksperimentus un būsi skolēnu mentors pētniecības projektos.
 • Datu zinātne: Fizikas absolventi, kuriem ir labas zināšanas matemātikā un kvantitatīvajā analīzē, ir labi piemēroti arī karjerai datu zinātnē. Šajā amatā jūs izmantosiet savas zināšanas statistikā un modelēšanā, lai analizētu lielas datu kopas un pēc tam izmantotu šīs atziņas, lai pieņemtu uzņēmējdarbības lēmumus vai izstrādātu jaunus produktus.
 • Finanses: Daži fizikas absolventi turpina strādāt arī finanšu jomā, kur viņu analītiskās un problēmu risināšanas prasmes var būt vērtīgs ieguvums. Šajā amatā jūs varētu strādāt tādās jomās kā kvantitatīvā analīze, riska pārvaldība vai finanšu inženierija.

Optometrija

Optometrijas mācības nekad napniks, jo tā ir joma, kas nepārtraukti attīstās. Optometrijas studijas sniedz iespēju dot ieguldījumu medicīnas zināšanu un tehnoloģiju attīstībā. Optometrijas studijas var sniegt gandarījumu nesošu karjeru, jo cilvēki izmanto savas zināšanas un prasmes, lai palīdzētu citiem saglabāt labu redzi un acu veselību.

    Pabeidzot mācības, optometrijas grāds piedāvā splašas karjeras iespējas, tostarp praktizēt optometriju, strādāt pētniecībā un attīstībā, kā arī pasniegt.

Iegūstot izglītību optometrijā, jūs tiksiet apmācīts kā veselības aprūpes speciālists, kas specializējas redzes un acu aprūpē. Lūk, dažas no karjeras iespējām, kas pieejamas optometrijas absolventiem:

 • Optometrists: Kā optometrists jūs būsiet atbildīgs par acu pārbaužu veikšanu, redzes problēmu un acu slimību diagnosticēšanu, briļļu vai kontaktlēcu izrakstīšanu un citu acu aprūpes pakalpojumu sniegšanu pacientiem.
 • Redzes zinātnieks: Optometrijas speciālisti var strādāt arī pētniecībā – akadēmiskajā vidē vai rūpniecībā. Šajā amatā jūs varētu veikt eksperimentus, analizēt datus un publicēt pētnieciskus darbus par dažādām tēmām, kas saistītas ar redzi un acu aprūpi.
 • Oftalmoloģijas tehniķis: Vēl viena karjeras iespēja optometrijas absolventiem ir strādāt par oftalmoloģijas tehniķi. Šajā amatā tu palīdzēsi oftalmologiem un optometristiem veikt acu pārbaudes, vākt pacientu datus un veikt citus klīniskus uzdevumus.
 • Optometrijas pedagogs: Optometrijas skolu absolventi var strādāt arī kā pasniedzēji – vai nu optometrijas skolā, vai koledžā. Šajā amatā jūs mācītu studentiem optometrijas principus, vadītu klīnisko apmācību un būtu studentu mentors pētniecības projektos.
 • Sabiedrības veselība: Optometrijas absolventi var strādāt arī sabiedrības veselības jomā, kur viņi var sniegt ieguldījumu programmās, kuru mērķis ir novērst acu slimības, uzlabot acu aprūpes pieejamību un veicināt sabiedrības izpratni par acu veselību.

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes adrese : Zeļļu iela 8, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1002

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Zemes zinātnes

Latvijas Universitāte sniegs izpratni par ģeoloģiskajiem procesiem, kas veido Zemi, tostarp plākšņu tektoniku, zemestrīcēm, vulkāniem un eroziju. Ģeoloģijai ir būtiska nozīme tādu globālu problēmu risināšanā kā dabas apdraudējumi, klimata pārmaiņas un resursu apsaimniekošana.

Zināšanas un prasmes, kas iegūtas, studējot ģeoloģiju, var izmantot dažādās profesijās un nozarēs, tostarp enerģijas un derīgo izrakteņu izpētē, vides pārvaldībā, kā arī sagatavotībā katastrofām un reaģēšanā uz tām.

Zemes zinātņu grāds var sagatavot jūs dažādām karjeras iespējām jomās, kas saistītas ar Zemes un tās sistēmu pētniecību. Lūk, daži piemēri:

 • Vides zinātne: Ar Zemes zinātņu grādu jūs varat veidot karjeru vides zinātnē. Šajā darbā tu nodarbosies ar vides pētniecību, tostarp ar cilvēka darbības ietekmi uz Zemes sistēmām, kā arī ar vides saglabāšanas politikas un stratēģiju izstrādi.
 • Ģeoloģija: Vēl viena karjeras iespēja Zemes zinātņu absolventiem ir strādāt ģeoloģijā. Šajā amatā jūs pētītu Zemes fizikālās, ķīmiskās un ģeoloģiskās īpašības, tostarp iežus, minerālus un fosilijas. Jūs varētu strādāt dažādās jomās, tostarp kalnrūpniecībā, naftas un gāzes izpētē un vides konsultācijās.
 • Meteoroloģija: Ja jūs interesē laikapstākļi un klimats, varat veidot karjeru meteoroloģijā. Šajā amatā jūs izmantosiet savas zināšanas Zemes zinātnē, lai pētītu laikapstākļus, atmosfēras apstākļus un klimata pārmaiņas.
 • Okeanogrāfija: Zemes zinātņu absolventi var strādāt arī okeanogrāfijā. Šajā jomā jūs pētītu okeānu fizikālās, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības, tostarp okeānu straumes, jūras dzīvi un klimata pārmaiņu ietekmi uz jūras vidi.
 • Izglītība: Zemes zinātņu absolventi var strādāt arī izglītības jomā – par vidusskolas vai koledžas līmeņa skolotājiem vai par pedagogiem zinātnes muzejos, parkos vai citās sabiedriskās iestādēs.

Ģeogrāfija

Ģeogrāfijas apguve attīsta arī kritisko domāšanu, pētnieciskās un analītiskās prasmes, kā arī nodrošina pamatu izpratnei par dabas un cilvēka procesu ietekmi uz Zemes fizisko un kultūras vidi.

Ģeogrāfijai ir izšķiroša nozīme tādu globālu problēmu risināšanā kā klimata pārmaiņas, resursu pārvaldība un ilgtspējīga attīstība. Ģeogrāfijas studijās iegūtās zināšanas un prasmes var izmantot dažādās profesijās un nozarēs, tostarp vides pārvaldībā, pilsētplānošanā, resursu pārvaldībā un tūrismā.

Ģeogrāfijas grāds var sagatavot tevi dažādām karjeras iespējām jomās, kas saistītas ar cilvēkģeogrāfijas un fiziskās ģeogrāfijas pētījumiem. Lūk, daži piemēri:

 • Kartogrāfija: Iegūstot ģeogrāfijas grādu, jūs varat strādāt kartogrāfijā, kas saistīta ar karšu veidošanu un interpretāciju. Šajā profesijā jūs izmantosiet savas zināšanas ģeogrāfijā un kartogrāfijas programmatūru, lai izstrādātu kartes dažādiem mērķiem, tostarp vides analīzei, pilsētu plānošanai un navigācijai.
 • Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS): Vēl viena karjeras iespēja ģeogrāfijas absolventiem ir strādāt ĢIS. Šajā amatā jūs izmantosiet GIS programmatūru, lai apkopotu, analizētu un interpretētu ģeogrāfiskos datus. Jūs varētu strādāt dažādās iestādēs, tostarp valdības aģentūrās, vides konsultāciju uzņēmumos un bezpeļņas organizācijās.
 • Pilsētu un reģionālā plānošana: Ja tevi interesē pilsētu attīstība, vari strādāt pilsētu un reģionālajā plānošanā. Šajā amatā jūs izmantosiet savas zināšanas ģeogrāfijā, lai palīdzētu pilsētām un kopienām plānot un pārvaldīt izaugsmi, transportu un zemes izmantošanu.
 • Vides zinātne: Ģeogrāfijas absolventi var strādāt arī vides zinātnē. Šajā jomā tu pētīsi dabisko vidi un cilvēka darbības ietekmi uz planētu, tostarp klimata pārmaiņas, piesārņojumu un dabas resursu pārvaldību.
 • Izglītība: Ģeogrāfijas absolventi var strādāt arī izglītības jomā – par vidusskolas vai koledžas līmeņa skolotājiem vai par pedagogiem muzejos, parkos vai citās sabiedriskās iestādēs.

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes adrese : Jelgavas iela 1, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1004

Humanitāro zinātņu fakultāte

Mācības Latvijas Universitātes Humanitārajā fakultātē dos zināšanas cilvēkzinātnē. To var izmantot, lai uzlabotu cilvēku labklājību un risinātu sociālās problēmas, gūstot izpratni par sociālajiem, kultūras un psiholoģiskajiem faktoriem, kas ietekmē cilvēku uzvedību.

Humanitāro zinātņu studiju laikā iegūtās zināšanas un prasmes var izmantot dažādās profesijās un nozarēs, tostarp starptautiskajā attīstībā, humānās palīdzības sniegšanā, valsts politikā un cilvēktiesību aizstāvībā.

Iegūstot humanitāro zinātņu grādu, varēsi sagatavoties dažādām karjeras iespējām jomās, kas saistītas ar sociālo taisnīgumu, interešu aizstāvību un humanitāro darbu. Lūk, daži piemēri:

 • Humanitārā palīdzība: Ar humanitāro zinātņu grādu tu vari veidot karjeru humānās palīdzības jomā. Šajā amatā tu strādā tādās organizācijās kā Apvienoto Nāciju Organizācija, nevalstiskās organizācijas (NVO) un valdības aģentūras, lai sniegtu palīdzību cilvēkiem, kas cietuši no kara, dabas katastrofām un citām krīzēm.
 • Darbs bezpeļņas un NVO: Vēl viena karjeras iespēja humanitāro zinātņu absolventiem ir strādāt bezpeļņas sektorā. Šajā amatā jūs strādāsiet organizācijās, kas vērstas uz sociālo taisnīgumu, interešu aizstāvību un humāno palīdzību, piemēram, organizācijās, kas nodarbojas ar cilvēktiesībām, vides taisnīgumu vai veselības aprūpes pieejamību.
 • Aizstāvība un politika: Ja jums ir interese par sociālo taisnīgumu, varat strādāt interešu aizstāvības un politikas jomā. Šajā amatā jūs strādāsiet, lai veicinātu politiku un praksi, kas sekmē sociālo taisnīgumu un vienlīdzību, piemēram, sadarbojoties ar valsts aģentūrām vai NVO, lai izstrādātu un īstenotu politiku, kas saistīta ar izglītību, veselības aprūpi un sociālo aizsardzību.
 • Pētniecība: Humanitāro zinātņu absolventi var strādāt arī pētniecībā, pētot tādas tēmas kā cilvēktiesības, migrācija, konfliktu risināšana un globālā veselība.
 • Izglītība: Humanitāro zinātņu absolventi var strādāt arī izglītības jomā – par vidusskolas vai koledžas līmeņa skolotājiem vai par pedagogiem muzejos, parkos vai citās sabiedriskās iestādēs.

Humanitāro zinātņu fakultātes adrese : Visvalža iela 4a, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1050

Juridiskā fakultāte

Ir daudz iemeslu, kāpēc studēt jurisprudenci. Pirmkārt, mācības dod izpratni par tiesību sistēmām un procesiem. Tiesību studijas attīsta arī kritisko domāšanu, analītiskās un komunikācijas prasmes, kā arī nodrošina pamatu izpratnei par tiesību lomu sabiedrības veidošanā un taisnīguma veicināšanā. Turklāt tiesību studijas veicina pilsoniskās kompetences attīstību un labāku izpratni par indivīda un sabiedrības tiesībām un pienākumiem.

Tiesību zinātne ir plaša joma ar plašām karjeras iespējām, tostarp praktizēt jurisprudenci, strādāt valsts pārvaldē vai privātajā sektorā.

Juridiskais grāds paver plašas karjeras iespējas jurista profesijā, kā arī citās jomās. Lūk, daži piemēri:

 • Privātā prakse: Daudzi jurisprudences absolventi izvēlas strādāt privātpraksē – vai nu lielā juridiskā firmā, vai nelielā specializētā firmā. Kā jurists privātpraksē jūs sniegsiet juridiskas konsultācijas un pārstāvēsiet klientus dažādās jomās, piemēram, korporatīvajās tiesībās, intelektuālā īpašuma tiesībās vai civillietās.
 • Sabiedrisko interešu tiesības: Juristi, kuriem ir aizraušanās ar sociālo taisnīgumu un interešu aizstāvību, var veidot karjeru sabiedrisko interešu tiesību jomā. Šajā amatā jūs strādātu tādās organizācijās kā juridiskās palīdzības biedrības, bezpeļņas organizācijas un valsts aģentūras, lai nodrošinātu juridisko pārstāvību personām, kuras nevar atļauties privātos advokātus, un strādātu pie sabiedriskās politikas jautājumiem, kas saistīti ar sociālo taisnīgumu un cilvēktiesībām.
 • Darbs valsts pārvaldē: Juridisko zinātņu absolventi var arī strādāt valsts pārvaldē, strādājot tādās aģentūrās kā Tieslietu ministrija, Vides aizsardzības aģentūra vai Vērtspapīru un biržas komisija. Šajā amatā jūs strādāsiet ar dažādiem juridiskiem jautājumiem, kas saistīti ar valdības politiku un regulējumu.
 • Korporatīvais juriskonsults: Juristi var strādāt arī par korporatīvajiem padomniekiem uzņēmumos, sniedzot juridiskas konsultācijas un pārstāvot uzņēmumu dažādos juridiskos jautājumos, piemēram, darba tiesībās, līgumos un intelektuālā īpašuma jautājumos.
 • Akadēmiskās iestādes: Jurisprudences augstskolu absolventi var strādāt arī akadēmiskajā jomā, strādājot par jurisprudences profesoriem vai tiesību zinātniekiem.

Juridiskā fakultātes adrese : Raiņa bulvāris 19, Centra rajons, Rīga, LV-1050

Medicīnas fakultāte

Medicīnas studijas attīsta arī kritisko domāšanu, problēmu risināšanas un komunikācijas prasmes, kā arī nodrošina pamatu, lai izprastu un risinātu sarežģītās veselības problēmas, ar kurām saskaras cilvēki un sabiedrība.

Turklāt medicīnai ir izšķiroša nozīme indivīdu un kopienu veselības un labklājības uzlabošanā, un tā ir daudzu tehnoloģisko un zinātnisko sasniegumu būtiska sastāvdaļa. Medicīnas studiju laikā iegūtās zināšanas un prasmes var izmantot dažādās profesijās un nozarēs, tostarp klīniskajā praksē, pētniecībā, sabiedrības veselībā un medicīnas tehnoloģijās.

Medicīnas fakultātes adrese : Jelgavas iela 1, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1004

Ķīmijas fakultāte

Latvijas universitāte un tās izveidotās Ķīmijas studijas attīsta kritisko domāšanu, problēmu risināšanas un laboratorijas iemaņas, kā arī nodrošina pamatu, lai izprastu un risinātu virkni reālās pasaules problēmu, tostarp vides problēmas, enerģijas ražošanu un jaunu materiālu un tehnoloģiju izstrādi.

Turklāt ķīmijai ir būtiska nozīme tādās jomās kā medicīna, bioloģija un inženierzinātnes, un tā ir daudzu tehnoloģisko un zinātnisko sasniegumu būtiska sastāvdaļa. Ķīmijas studijās iegūtās zināšanas un prasmes var izmantot dažādās profesijās un nozarēs, tostarp veselības aprūpē, vides aizsardzībā, materiālzinātnē, kā arī pētniecībā un izstrādē.

Ja esat ieguvis ķīmijas zinātnisko grādu, varat izvēlēties dažādus karjeras virzienus. Lūk, dažas no iespējām, ko apsvērt:

 • Pētniecība un izstrāde: Daudzi ķīmiķi strādā pētniecības un izstrādes jomā – vai nu akadēmiskajā, vai rūpnieciskajā vidē. Šajā amatā jūs izmantosiet savas zināšanas ķīmijā, lai izstrādātu jaunus produktus, tehnoloģijas vai materiālus. Tas varētu ietvert visu, sākot no jaunu zāļu izstrādes līdz efektīvāku rūpniecisko procesu radīšanai.
 • Kvalitātes kontrole: Vēl viena iespēja ir strādāt kvalitātes kontroles jomā, nodrošinot, ka produkti atbilst nozares standartiem attiecībā uz drošību, efektivitāti un tīrību. Šajā amatā jūs izmantosiet analītiskās ķīmijas metodes, lai pārbaudītu, vai produktos nav piemaisījumu vai citu piesārņotāju.
 • Vides zinātne: Ja jūs interesē vides jautājumi, jūs varētu strādāt vides zinātnes jomā. Šajā amatā jūs izmantotu savas zināšanas ķīmijā, lai pētītu piesārņojuma ietekmi uz vidi.
 • Izglītība: Ja jums patīk mācīt un strādāt ar skolēniem, jūs varētu strādāt izglītības jomā. Iegūstot ķīmijas zinātnisko grādu, tu varētu mācīt vidusskolā vai koledžā, vai pat strādāt zinātniski informatīvajās programmās, lai izglītotu sabiedrību par ķīmiju un tās pielietojumu.
 • Tiesu ekspertīze: Ja tevi interesē krimināltiesības, vari strādāt kriminālistikas jomā. Šajā amatā jūs izmantotu savas zināšanas ķīmijā, lai analizētu pierādījumus no nozieguma vietām, piemēram, asins paraugus vai pirkstu nospiedumus.

Ķīmijas fakultātes adrese Jelgavas iela 1, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-100

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Pedagoģijas

Pedagoģijas studijas veicina arī kritisko domāšanu, refleksiju un problēmu risināšanas prasmes, kā arī nodrošina pamatu izpratnei par sociālo, kultūras un ekonomisko faktoru ietekmi uz izglītību un skolēnu mācīšanos.

Turklāt pedagoģija veicina empātijas un kultūras jūtīguma attīstību, kā arī nodrošina pamatu skolēnu daudzveidīgo vajadzību izpratnei un risināšanai. Zināšanas un prasmes, kas iegūtas, studējot pedagoģiju, ir izmantojamas dažādās jomās, tostarp formālajā un neformālajā izglītībā, kā arī profesionālās pilnveides un apmācības programmās.

Iegūstot grādu pedagoģijā, kas ir mācīšanas un izglītības zinātne, var pavērt dažādas karjeras iespējas izglītības nozarē. Lūk, daži piemēri:

 • Pedagoģijas absolventi var kļūt par dažādu līmeņu skolotājiem, sākot no agrīnās pirmsskolas izglītības līdz pat vidusskolai un tālāk. Kā skolotājs jūs būsiet atbildīgs par stundu plānu izstrādi un vadīšanu, uzdevumu vērtēšanu, kā arī atbalsta un norādījumu sniegšanu saviem skolēniem.
 • Mācību programmu izstrāde: Pedagoģijas absolventi var strādāt arī mācību programmu izstrādes jomā, izstrādājot un veidojot izglītības programmas un materiālus, kas atbilst skolēnu un pedagogu vajadzībām.
 • Izglītības administrēšana: Pedagoģijas absolventi var strādāt arī izglītības administrācijā, strādājot skolās, koledžās vai universitātēs, lai vadītu darbību, izstrādātu politiku un pārraudzītu personālu.
 • Izglītības pētniecība: Pedagoģijas absolventi var strādāt arī izglītības pētniecībā, pētot tādas tēmas kā mācību metodes, mācību programmu izstrāde un izglītības politika. Šajā amatā jūs strādāsiet pētniecībā vai akadēmiskajā vidē, veicot eksperimentus un analizējot datus, lai uzlabotu zināšanas par izglītību.

Psiholoģija

Latvijas universitāte un tās izveidotās psiholoģijas studijas attīstīs kritisko domāšanu, pētnieciskās un analītiskās prasmes, kā arī nodrošina pamatu izpratnei par cilvēka attīstību, personību un starppersonu attiecībām.

Turklāt psiholoģija palīdz attīstīt empātiju un kultūras jūtīgumu, kā arī nodrošina pamatu, lai izprastu un risinātu garīgās veselības un labklājības jautājumus. Psiholoģijas studijās iegūtās zināšanas un prasmes var pielietot dažādās jomās, tostarp izglītībā, veselības aprūpē, uzņēmējdarbībā un sociālajos dienestos.

Iegūtais grāds psiholoģijā paver plašas karjeras iespējas dažādās jomās. Lūk, daži piemēri:

 • Klīniskā psiholoģija: Psiholoģijas absolventi var kļūt par licencētiem klīniskajiem psihologiem, kas strādā privātpraksē, slimnīcās, klīnikās vai citās veselības aprūpes iestādēs, lai diagnosticētu un ārstētu garīgās veselības traucējumus.
 • Konsultēšana: Psiholoģijas absolventi var kļūt arī par licencētiem konsultantiem, kas strādā skolās, sabiedriskos centros vai citās iestādēs, lai sniegtu konsultācijas un atbalstu garīgās veselības jomā atsevišķiem cilvēkiem vai grupām.
 • Pētniecība: Psiholoģijas absolventi var strādāt pētniecībā, pētot tādas tēmas kā cilvēka uzvedība, izziņa un emocijas. Šajā amatā jūs strādāsiet pētniecībā vai akadēmiskajā vidē, veicot eksperimentus un analizējot datus, lai uzlabotu psiholoģiskās zināšanas.
 • Cilvēkresursi: Psiholoģijas absolventi var strādāt arī cilvēkresursu jomā, palīdzot organizācijām pieņemt darbā, apmācīt un atbalstīt darbiniekus. Šajā amatā jūs izmantosiet savu izpratni par cilvēku uzvedību un motivāciju, lai uzlabotu darbinieku sniegumu un apmierinātību.
 • Izglītība: Psiholoģijas absolventi var strādāt arī izglītības jomā, pasniedzot psiholoģijas kursus vidusskolā vai koledžā vai strādājot skolās, lai atbalstītu skolēnu akadēmisko un emocionālo labklājību.
 • Sociālais darbs: Psiholoģijas absolventi var kļūt arī par licencētiem sociālajiem darbiniekiem un strādāt sabiedriskās aģentūrās vai veselības aprūpes iestādēs, lai sniegtu konsultācijas, atbalstu un aizstāvību indivīdiem un ģimenēm.

Māksla

Latvijas universitāte un tās piedāvātās Mākslas studijas ietver vizuālās kultūras un tās lomas sabiedrībā izpēti. Tā sniedz indivīdiem izpratni par dažādu mākslas veidu vēsturi, teoriju un kritiku, kā arī palīdz attīstīt izpratni par mākslinieku un mākslas darbu skaistumu, radošumu un novatorismu. Mākslas studijas veicina arī kritisko domāšanu, interpretācijas un analītiskās prasmes, kā arī rosina pašizpausmi un radošumu.

Mākslas grāds var pavērt karjeras iespējas dažādās jomās. Lūk, daži piemēri:

 • Tēlotājmāksla: Māksliniecisko studiju absolventi var veidot karjeru tēlotājmākslas jomā, radot un pārdodot savus mākslas darbus dažādos medijos, piemēram, glezniecībā, tēlniecībā, fotogrāfijā un digitālajā mākslā.
 • Mākslas izglītība: Mākslas izglītības jomā: Mākslas izglītības programmu absolventi var strādāt arī mākslas izglītības jomā, mācot mākslu dažādos līmeņos, piemēram, pamatskolā, vidusskolā un vidusskolā, kā arī sabiedriskajos centros, muzejos vai galerijās.
 • Grafiskais dizains: Māksliniecisko skolu absolventi var strādāt arī grafikas dizaina jomā, veidojot vizuālo dizainu reklāmai, mārketingam un zīmola veidošanai.
 • Mākslas terapija: Mākslu terapijas jomā: Mākslas tehnoloģiju absolventi var kļūt arī par mākslas terapeitiem, strādājot ar klientiem, lai izmantotu mākslu kā terapijas, pašizpausmes un dziedināšanas līdzekli.
 • Mākslas administrēšana: Mākslas administrācijā: Mākslas administrācijā var strādāt arī mākslas administrācijas jomā, vadot mākslas galerijas, muzejus un citas ar mākslu saistītas organizācijas.
 • Ilustrācija: Māksliniecisko studiju absolventi var strādāt arī ilustrācijas jomā, veidojot vizuālo noformējumu grāmatām, žurnāliem vai citiem drukātajiem un digitālajiem plašsaziņas līdzekļiem.

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes adrese : Jūrmalas gatve 74-76, Kurzemes rajons, Rīga, LV-1083

Sociālo zinātņu fakultāte

Ir daudz iemeslu, kāpēc studēt sociālās zinātnes. Mācības LU radīs izpratni par sabiedrību un cilvēku uzvedību. Socioloģijas studijas ietver sociālo struktūru, attiecību un institūciju izpēti un to, kā tās veido cilvēku uzvedību un pieredzi. Tā sniedz kritisku izpratni par sabiedrību, tostarp sociālajām normām, nevienlīdzības modeļiem, varas un apspiestības sistēmām.

Socioloģijas grāds var pavērt karjeras iespējas dažādās jomās. Lūk, daži piemēri:

 • Sociālais darbs: Socioloģijas absolventi var kļūt par licencētiem sociālajiem darbiniekiem, kas strādā sabiedriskās aģentūrās vai veselības aprūpes iestādēs, lai sniegtu konsultācijas, atbalstu un aizstāvību indivīdiem un ģimenēm.
 • Darbs bezpeļņas organizācijās: Socioloģijas absolventi var strādāt bezpeļņas organizācijās, palīdzot izstrādāt un īstenot programmas, kas risina tādus sociālos jautājumus kā nabadzība, bezpajumtniecība un veselības aprūpes pieejamība.
 • Politikas analīze: Socioloģijas absolventi var strādāt arī politikas analīzes jomā, pētot un analizējot sociālos jautājumus un sniedzot ieteikumus par politikas izmaiņām, lai tos risinātu.
 • Cilvēkresursi: Socioloģijas absolventi var strādāt arī cilvēkresursu jomā, izmantojot savu izpratni par cilvēku uzvedību un motivāciju, lai uzlabotu darbinieku sniegumu un apmierinātību.
 • Tirgus izpēte: Socioloģijas absolventi var strādāt arī tirgus izpētes jomā, pētot patērētāju uzvedību un tirgus tendences, lai palīdzētu uzņēmumiem pieņemt pamatotus uzņēmējdarbības lēmumus.
 • Augstākā izglītība: Socioloģijas absolventi var strādāt arī augstākajā izglītībā, pasniedzot socioloģijas kursus koledžas līmenī vai strādājot studentu dienestos, lai atbalstītu studentu akadēmisko un sociālo labklājību.

Sociālo zinātņu fakultātes adrese : Lomonosova iela 1A, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1019

Teoloģijas fakultāte

Ir daudz iemeslu, kāpēc studēt teoloģiju. Tā sniedz izpratne par reliģiju un garīgumu. Mācības sniedz dzīves jēgas izzināšana, jo ši priekšmets sniedz ieskatu lielajos dzīves jautājumos, piemēram, par eksistences būtību, morāli un cilvēka eksistences mērķi.

   Teoloģija arī palīdz cilvēkiem attīstīt kritisko domāšanu, analītiskās un komunikācijas prasmes, kā arī veicina lielāku pašapziņu un izpratni par saviem uzskatiem un vērtībām.

Iegūstot teoloģijas grādu, var rasties dažādas karjeras iespējas gan reliģiskajās iestādēs, gan ārpus tām. Lūk, daži piemēri:

 • kalpošana: Teoloģijas absolventi var strādāt par kalpotājiem, mācītājiem vai citiem reliģiskajiem vadītājiem, sniedzot norādījumus, konsultācijas un atbalstu savas kopienas locekļiem.
 • Kapelāns: Teoloģijas absolventi var strādāt arī par kapelāniem, sniedzot garīgu un emocionālu atbalstu cilvēkiem slimnīcās, militārajās iestādēs vai ieslodzījuma vietās.
 • Teoloģijas absolventi var strādāt arī par pasniedzējiem reliģiskās iestādēs vai sekulārās universitātēs, pasniedzot teoloģijas, reliģijas vai ētikas kursus.
 • Darbs bezpeļņas organizācijās: Teoloģijas absolventi var strādāt arī bezpeļņas organizācijās, palīdzot izstrādāt un īstenot programmas, kas risina tādus sociālus jautājumus kā nabadzība, bads vai izglītības pieejamība.
 • Konsultēšana: Teoloģijas absolventi var kļūt arī par licencētiem konsultantiem un strādāt privātpraksē vai veselības aprūpes iestādēs, lai sniegtu konsultāciju pakalpojumus, kas apvieno garīgumu un ticību.
 • Rakstniecība un izdevējdarbība: Teoloģijas absolventi var strādāt arī par rakstniekiem vai redaktoriem, izstrādājot reliģiskās zinātnes darbus, dievkalpojumu literatūru vai cita veida reliģisko rakstniecību.

Teoloģijas fakultātes adrese : Raiņa bulvāris 19, Centra rajons, Rīga, LV-1050

Vēstures un filozofijas fakultāte

Vēsture

Latvijas Universitāte saviem studentiem piedāvā apgūtarī vēsturi. Mācības vēstures fakultātē palīdzēs izprast pagātni, tostarp pagātnes notikumus, cilvēkus un kultūras. Kā arī sniegs kontekstu un perspektīvu pašreizējiem notikumiem un sabiedrības problēmām.

Tā veicina arī kritisko domāšanu, pētnieciskās un analītiskās prasmes. Turklāt, vēstures studijas var sniegt ieskatu politisko, ekonomisko un sociālo sistēmu attīstībā, kā arī palīdzēt labāk izprast cilvēku uzvedību un motivāciju.

Iegūstot vēstures zinātnisko grādu, paveras plašas karjeras iespējas gan akadēmiskajā vidē, gan ārpus tās. Lūk, daži piemēri:

 • Izglītība: Vēstures skolu absolventi var strādāt par skolotājiem pamatskolā, vidusskolā vai augstskolā, pasniedzot vēstures kursus visu vecumu skolēniem.
 • Pētniecība: Vēstures zinātņu absolventi var strādāt arī par pētniekiem, pētot un analizējot vēstures notikumus, tendences un personības, kā arī sagatavojot ziņojumus vai publikācijas, pamatojoties uz saviem atklājumiem.
 • Rakstniecība un izdevējdarbība: vēstures zinātņu absolventi var strādāt arī par rakstniekiem vai redaktoriem, veidojot vēstures zinātnes, žurnālistikas vai cita veida vēstures darbus.
 • Arhivēšana un kuratora darbs: Vēstures zinātņu absolventi var strādāt arī muzejos, arhīvos vai citās kultūras iestādēs, palīdzot vākt, saglabāt un prezentēt vēstures materiālus un artefaktus.
 • Tiesības un politika: Vēstures absolventi var strādāt arī jurisprudences vai politikas jomā, izmantojot savas zināšanas par vēsturiskajiem precedentiem un kontekstu, lai pieņemtu juridiskus vai politiskus lēmumus.
 • Uzņēmējdarbība un finanses: Vēstures studenti var strādāt arī uzņēmējdarbībā vai finansēs, izmantojot savas analītiskās prasmes un vēstures zināšanas, lai izprastu tirgus tendences un patērētāju uzvedību.

Filozofija

domātājs

Filozofija ir fundamentālu jautājumu pētniecība par eksistenci, zināšanām, vērtībām, saprātu, prātu un valodu. Tā ir disciplīna, kuras mērķis ir pētīt realitātes būtību, cilvēka pieredzi un dzīves jēgu.

Iegūstot filozofijas grādu, tu vari sagatavoties visdažādākajām karjeras iespējām, jo tas palīdz attīstīt tādas prasmes kā kritiskā domāšana, loģiskā argumentācija, skaidra un kodolīga rakstīšana un ētiskā analīze. Lūk, daži piemēri, kādus karjeras virzienus var apgūt filosofijas studenti:

 • Akadēmiskā vide: Jūs varat strādāt par filozofu vai profesoru, pasniedzot un pētot filozofiju universitātēs un koledžās.
 • Tiesību zinātnē: Filozofijas absolventi ir apguvuši prasmi analizēt sarežģītus tekstus un veidot loģiskus argumentus, tāpēc viņi ir labi piemēroti juridiskajai karjerai.
 • Uzņēmējdarbība: Filozofijas studenti ir apguvuši analīzes, argumentācijas un komunikācijas prasmes, ko var izmantot dažādās uzņēmējdarbības jomās, piemēram, mārketingā, vadībā un konsultēšanā.
 • Bezpeļņas jomā: Daudzas bezpeļņas organizācijas meklē cilvēkus ar kritiskās domāšanas prasmēm, lai palīdzētu risināt problēmas un veikt ētisko analīzi.
 • Žurnālistika: Filozofijas absolventi prot analizēt un veidot argumentus, tāpēc viņi ir labi piemēroti karjerai žurnālistikā un rakstniecībā.
 • Valsts dienestā: Filozofijas absolventi var strādāt valsts sektorā, jo īpaši politikas veidošanas un interešu aizstāvības jomā, jo viņi prot analizēt ētiskus un sociālus jautājumus.

Vēstures un filozofijas fakultātes adrese : Aspazijas bulvāris 5, Centra rajons, Rīga, LV-1050

Latvijas Universitāte papildus piedāvā

Ir pāris papildu lietas , kuras Latvijas Universitāte piedāvā saviem studentiem, piemēram:

 • Budžeta vietas ;
 • Kopmītnes ;
 • Stipndijas.

Ceru, ka Tev noderēja šis raksts. Ja jau esi students un plāno nākamo soli, iesakām izlasīt rakstu Kāda ir pievienotā vērtība no Erasmus + Youth Exchange

Leave a Comment