Sapnis kļūt par arhitektu

Šajā rakstā esam apkopojuši trīs Latvijas universitātes un augstskolas, kas piedāvā iegūt bakalaura grādu arhitektūrā.

Sapnis kļūt par arhitektu

Arhitektūra ir ļoti atbildīga un reizē fascinējoša profesija. Sapnis kļūt par arhitektu piemīt daudziem, līdz ar to arī mums parādījās interese par šo amatu painteresēties vairāk. Visaktuālākais jautājums topošajiem arhitektiem ir kur Latvijā iet studēt arhitektūru?

Šajā rakstā esam apkopojuši trīs Latvijas universitātes un augstskolas, kas piedāvā iegūt bakalaura grādu arhitektūrā.

Arhitektūras fakultāte RTU Rīgā

Sapnis kļūt par arhitektu rtu

Viena no populārākajām universitātēm Latvijā ir Rīgas Tehniskā universāte. Tā piedāvā studēt arī arhitektūras fakultātē un iegūt akadēmisko bakalaura grādu arhitektūrā. Pilna laika studiju laiks ir 3.5 gadi. 

 • Budžeta vietas: 40
 • Studiju maksa gadā: 4050 EUR
 • Iegūstamais grāds: inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā
 • Valoda: latviešu

Šīs studiju programmas galvenais mērķis ir nodrošināt studējošos ar zināšanu un prasmju pamata kopumu, kas nepieciešams, lai uzsāktu praktisko darbību sertificēta arhitekta vadībā vai arī turpinātu studijas arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. 

Studiju programma sastāv no daudziem noderīgiem un vienlīdz interesantiem uzdevumiem. Piemēram, studiju laikā būs iespēja ne tikai apgūt arhitektūras un ar tās saistīto jomu vēsturi un teoriju, bet arī izmēģināt spēkus projektēšanā.

Galvenais karjeras punkts pēc bakalaura pabeigšanas ir kļūšana par arhitekta palīgu. Pēcāk jau pēc izietas prakses un nākošā izglītības līmeņa apgūšanas var kļūt par arhitektu pašam.

Nepieciešams arī iestājpārbaudījums zīmēšanā – ģeometrisku ķermeņu sarežģītas telpiskas kompozīcijas un cilvēka portreta konstruktīvs zīmējums, kā arī ģeometrisku ķermeņu kompozīcijas telpiska grafiska analīze.

Arhitektūras programma RISEBA Rīgā

riseba arhitektūra

Vēl viena vieta, kur apgūt arhitekta studijas ir vienā no Latvijas populārākajām augstskolām RISEBA. Studiju procesa ilgums arī ir 3.5 gadi, savukārt studijas norisinās angļu valodā. Programma pastāv jau vairāk kā 10 gadus un arī sākotnēji tika veidota kā programma angļu valodā, nodrošinot ar mūsdienīgu studiju pieeju.

 • Budžeta vietas: 0
 • Studiju maksa gadā: 5360 EUR
 • Iegūstamais grāds: inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds arhitektūrā
 • Valoda: angļu

RISEBA ir vienīgā privātā arhitektūras skola Baltijā, tāpēc tā piedāvā saviem studentiem globāli noderīgas zināšanas, ar kuru palīdzību tiekties uz augstākajām virsotnēm. 

Studenti arhitektūras studiju laikā apgūs prasmi analītiski domāt un projektēt, pastāvīgi pilnveidojot prasmes un apsteidzot savus iepriekš gūtos novērtējumus. Arhitektūras programmā ir seši galvenie studiju modeļi.

Šajā programmā ir nepieciešams iziet divus galvenos iestājpārbaudījumus – angļu valodas prasmēs, kā arī zīmēšanā un kompozīcijā. 

Ainavu arhitektūra un plānošana LLU Jelgavā

llu arhitektūras programma

Ja interesē arhitektūra, tomēr meklē kādu citu jomu, kur šī interese noderētu, tā ir ainavu arhitektūra. Šādu studiju virzienu piedāvā Jelgavā esošā Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Studiju ilgums arī ir 3.5 gadi un studijas norit latviešu valodā. 

 • Budžeta vietas: 25
 • Studiju maksa gadā: 3000 EUR
 • Iegūstamais grāds: inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā un pilsētu plānošanā
 • Valoda: latviešu

Studiju programmas absolventi spēs veikt teritorijas pirmsprojekta izpēti, izstrādāt ainavu teritorijas funkcionālo zonējumu, izstrādāt teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu projektu publiskai un privātai ārtelpai, kā arī organizēt sava darba procesu.

Lai studenti spētu uzsākt reālu praktisko darbību ainavu arhitektūras un plānošanas jomā, būs nepieciešams turpināt studijas profesionālā maģistra studiju programmā. Tā laikā var darboties kā palīgs speciālista vadībā iepriekš minētajā jomā. 

Nepieciešams iziet arī LLU iestājpārbaudījumu zīmēšanā. 

Ja tavs sapnis kļūt par arhitektu ir pietiekami stiprs, dodies pretī saviem mērķiem darot darbus! Lai izdodas!

Gatavojoties nākotnes karjerai, tev var noderēt arī citi mūsu sagatavotie raksti, piemēram, Kādu praksi izvēlēties – liels vai mazs uzņēmums un Kā uzrakstīt labu CV.

Leave a Comment