Rīgas Stradiņa universitāte

Rīgas Stradiņa universitāte šobrīd atrodas Top Batijas augstsskolu sarakstā. Par to, kādas mācības universitāte piedāvā, lasi šajā rakstā.

Rīgas Stradiņa universitāte ir viena no progresīvāk augošajām universitātēm Baltijā, kā medicīnas jomā, tā arī komunikāciju zinībās, jurisprudencē un Eiropas zinībās.

Universitātē ik gadu mācās 9000 studentu un ap 2000 ārvalstu studentu, kas nākuši no vizmaz 60 valstīm. Šī ir augstskola, kas iemāca ne tikai zināšanas, bet arī iekļaušanas garu.

Vēsturiskais mantojums

1950. gads ir laiks, kurš ticis uzskatīts par pirmo gadu universitātes vēsturē. Šajā gadā mecenāts Kristaps Morbergs dāvināja telpas Rīgā, Zigfrīda Anna Meirovica bulvārī 12. Rīgas Medicīnas institūtam, jeb RSU priekštecim.

Stradiņu ģimenes vārds

Pauls Stradiņš reiz esot teicis, ka viņam pēc sevis ir jāatstāj pēc klīnika, ķirurgu skola un muzejs, bet ne tāpēc Paula Stradiņa vārds ir universitātes nosaukumā. Tam ir savs pamatojums. Stradiņu dzimtas pārstāvjiem ir nozīmīga ietekme uz Latvijas akadēmiskās dzīves norisēm jau vairākus gadsimtus.

Paula Stradiņa profesionālā un operatīvā darbība nodrošināja medicīniskās izglītības vērtību, standartu un kvalitātes pārmantojamību. Savā dzīves gājumā Pauls Stradiņš paspēja būt LU docētājs, medicīnas skolas dibinātājs, kliniskās slimnīcas galvenais ārsts un vēl.

RSU Anatomijas muzejs

Rīgas Stradiņa universitāte is augstskola ar visnotaļ bagātu vēsturi. Tik liela, ka pat jāver vaļā muzejs. Muzeja pamatā ir pirmā anatomijas mācību kolekcija Latvijā, kas izveidota anatomikumā, 20. gadsimtā. RSU muzeja krājumā atradīsiet dažādus materiālus, piemēram, audio un audiovizuālus ierakstus, elektroniskus dokumentus, fotogrāfijas un citas kultūrvēstures vērtības, kas attiecas uz augstskolas pastāvēšanu kopš 1950. gada.

Studentu dzīve

Klusajā Rīgas, Dzirciema ielas 16, nostūrī atradīsiet lielu, baltu ēku, kur 1. stāva sienu dekorē uzraksts “Rīgas Stradiņa universitāte”. Galvenokārt, mācības notiek šeit, bet ir arī citas studiju vietas, piemēram, Anniņmuižas bulvārī 26a – Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, kā arī RSU zinātniskajā centrā Rātsupītes iela 5.

Mācības ir grūta padarīšana, bet studenta dzīve pēc mācību dienas neapstājas, jo augsskola piedāvā studentiem iesaistīties mākslinieciskajos kolektīvos, zinātnes pulciņos, studentu organizācijās, studentu pašpārvaldē kā arī daudzos svētkos un pasākumos, piemēram :

 • Imatrikulācijas ceremonija;
 • Balto virsvalku svētki;
 • Akadēmiskā sanāksme​;
 • Sporta diena;
 • Zinātes nedēļa;
 • Izlaidumi;
 • Zinātniskā konference;
 • Akadēmiskā balle;
 • Atvērto durvju diena.

RSU fakultātes

Nav noslēpums, ka RSU ir augstskola, kas ir pārpildīta ar topošajiem mediķiem. Šeit savas mācības uzsāk katrs, kurš vēlas būt zinošs un labs dakteris, bet jāmin, ka šobrīd universitāte ir atvērusi 9 fakultātes, kurās apgūst ne tikai medicīnu :

Juridiskā fakultāte

Studējot tiesības Rīgas Stradiņa universitātē, cilvēki var iegūt izpratni par tiesību sistēmām un to ietekmi uz sabiedrību, kā arī prasmes, kas nepieciešamas, lai kļūtu par juristu vai citu juridisko profesiju pārstāvi.

Karjeras turpināšana jurisprudencē sniedz iespēju aizstāvēt indivīdus un organizācijas, sniegt juridiskas konsultācijas un norādījumus, kā arī sniegt ieguldījumu tiesību aktu izstrādē un interpretācijā.

Cilvēks ar jurista izglītību var sev izvēlēties vairākas karjeras iespējas, tostarp:

 1. Tradicionālākais ceļš cilvēkam ar jurista izglītību ir kļūt par juristu un praktizēt juridisko darbu. Juristi var specializēties dažādās jomās, piemēram, uzņēmējdarbības tiesībās, krimināltiesībās, vides tiesībās, intelektuālajā īpašumā un citās ;
 2. Jurista izglītība var novest pie karjeras tieslietu dienestā. Juristi var kļūt par tiesnešiem, tiesu izpildītājiem vai arbitrāžas speciālistiem un strādāt tiesu sistēmā ;
 3. Juristu izglītības ieguvēji var kļūt par profesoriem un mācīt tiesības juridiskajās skolās vai universitātēs ;
 4. Juristi var strādāt valsts aģentūrās vai nevalstiskajās organizācijās, sniedzot juridisko padomus un pārstāvot klientus tiesā ;
 5. Daudzi uzņēmumi pieaicina juristus konsultanta darbamm, lai spētu sniegt padomus un norādes par juridiskiem jautājumiem ;
 6. Jurista izglītības ieguvēji var strādāt biznesa un finanšu jomās, sniedzot juridisku padomu par apvienošanos un uzņēmumu pārvaldību, regulējot vērtspapīru tirgu un uzņēmumu pārvaldības jautājumus ;
 7. Daži juristu izglītības ieguvēji kļūst par žurnālistiem, kas seko līdzi juridiskajām problēmām un analizē tiesas lēmumus ziņu organizācijās.

Eiropas studiju fakultāte

Eiropas studijas palīdz izprast Eiropas politisko, ekonomisko un kultūras dinamiku, tostarp tās vēsturi, institūcijas un pašreizējos notikumus. Tā sniedz arī plašas zināšanas par Eiropas Savienību un tās lomu pasaulē. Turklāt, tā var sniegt karjeras iespējas starptautiskās organizācijās, diplomātijā, žurnālistikā, uzņēmējdarbībā un citur.

Personai ar Eiropas studiju grādu ir iespējams strādāt vairākās jomās, kas saistītas ar Eiropas valstu un to starptautisko attiecību pētīšanu un izpratni par Eiropas Savienības darbību. Šīs jomas var ietvert valsts pārvaldes institūcijas, starptautiskās organizācijas, korporācijas, nevalstiskās organizācijas, kā arī akadēmisko sfēru. Piemēri varētu būt:

 1. Darbs valsts pārvaldē, īpaši ārlietu ministrijā, kā arī citās ministrijās, kas atbildīgas par Eiropas Savienības jautājumiem;
 2. Starptautisko organizāciju darbība, piemēram, ANO vai Eiropas Padome;
 3. Korporācijas, kas darbojas Eiropā, valsts finansētās organizācijas, kas darbojas Eiropā, piemēram, Eiropas Investīciju banka;
 4. Nevalstiskās organizācijas, kas strādā ar jautājumiem, kas saistīti ar Eiropu un Eiropas Savienību, piemēram, politikas izpratne vai cilvēktiesības;
 5. Akadēmiskā sfēra, piemēram, Eiropas studiju profesors vai pētnieks, kas strādā pie Eiropas Savienības jautājumiem saistītā pētījumā.

Farmācijas fakultāte

Studējot farmāciju, var iegūt zināšanas par farmācijas produktiem, anatomiju un fizioloģiju, farmakoloģiju un pacientu konsultēšanu. Farmaceitiem ir svarīga loma sabiedrības veselības veicināšanā un slimību profilaksē. Farmācijas studijas paver arī karjeras iespējas dažādās jomās, piemēram, slimnīcās, mazumtirdzniecības aptiekās, pētniecības un attīstības jomā u. c.

Personai ar farmācijas izglītību ir daudzas iespējas, kas saistītas ar medikamentu un veselības aprūpes nozarēm. Šīs iespējas var ietvert:

 1. Farmācijas nozares profesionālis, piemēram, farmaceits, kas strādā aptiekā, medicīnas iestādē vai farmācijas uzņēmumā;
 2. Farmaceitiskā uzņēmuma darbinieks, piemēram, pētnieks, kvalitātes kontroles speciālists, ražošanas vadītājs vai reklāmas un mārketinga speciālists;
 3. Regulējošās iestādes, piemēram, zāļu reģistrēšanas un kontroles iestādes, farmācijas nozares regulatori vai farmācijas politikas veidotāji;
 4. Veselības aprūpes speciālists, piemēram, ārsts, kas specializējas zāļu lietošanā un to ietekmē uz pacienta veselību, vai veselības aprūpes speciālists, kas strādā slimnīcās, laboratorijās vai citās veselības aprūpes iestādēs.

Komunikāciju fakultāte

Komunikācijas studijas palīdz cilvēkiem attīstīt efektīvas komunikācijas prasmes, kas ir vērtīgas dažādos personīgos un profesionālos kontekstos. Tā aptver tādus priekšmetus kā starppersonu komunikācija, publiskā runa, plašsaziņas līdzekļi, digitālie plašsaziņas līdzekļi un citus.

Komunikācijas studijas sniedz arī ieskatu par to, kā tiek radīti, pārraidīti un saņemti ziņojumi, kā arī par plašsaziņas līdzekļu ietekmi uz sabiedrību. Personai ar komunikācijas izglītību ir daudzas iespējas, kas saistītas ar komunikācijas un plašsaziņas līdzekļu nozarēm. Šīs iespējas var ietvert:

 1. Komunikācijas speciālists, kas strādā uzņēmumā, organizācijā vai valsts iestādē un nodarbojas ar komunikāciju ar sabiedrību, darbiniekiem, klientiem, medijiem un citām mērķauditorijām;
 2. Publicitātes speciālists, kas strādā reklāmas aģentūrā vai uzņēmumā, kas nodarbojas ar reklāmu un mārketinga veidošanu;
 3. Mediju speciālists, kas strādā televīzijas vai radio stacijā, laikrakstā, žurnālā, online medijos vai citā plašsaziņas līdzeklī;
 4. Digitālo mediju speciālists, kas nodarbojas ar digitālo kanālu un saturu veidošanu, sociālo mediju un digitālā mārketinga pētniecību un veidošanu;
 5. Komunikācijas konsultants, kas strādā konsultāciju aģentūrā un sniedz konsultācijas uzņēmumiem un organizācijām par sabiedrības attiecībām, krīzes komunikāciju un citām komunikācijas jomām.

Šī ir tikai dažu piemēru saraksts, un iespējas var atšķirties atkarībā no personiskajām interesēm un iemaņām, kā arī no komunikācijas programmas specifiskuma un fokusa.

Medicīnas fakultāte

Medicīnas studijas sniedz studentiem vispusīgu izglītību cilvēka veselības un slimību jomā, tostarp anatomijā, fizioloģijā, farmakoloģijā, diagnostikā un ārstēšanā, kā arī citās jomās.

Studējot medicīnu, cilvēki var iegūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai kļūtu par ārstu vai citu veselības aprūpes speciālistu, piemēram, medmāsu, zobārstu vai fizioterapeitu.

Personai ar medicīnas izglītību ir daudzas iespējas, kas saistītas ar veselības aprūpes nozari. Šīs iespējas var ietvert:

 1. Ārsts, kas ir medicīnas speciālists un strādā slimnīcā, poliklīnikā vai privātā praksē;
 2. Ķirurgs, kas specializējas operācijas veikšanā, piemēram, uz sirds, kuņģa vai locītavu;
 3. Psihiatrs, kas specializējas uz garīgās veselības aprūpi un ārstēšanu;
 4. Ginekologs/ģimenes ārsts, kas specializējas uz sieviešu veselības jomu un grūtniecību, vai arī vispārēja medicīnas prakses jomu;
 5. Pediatrs, kas specializējas uz bērnu veselības aprūpi un ārstēšanu.

Rehabilitācijas fakultāte

Rehabilitācijas studijas ietver anatomijas, fizioloģijas, biomehānikas un dažādu slimību rehabilitācijas principu apguvi. Rehabilitācijas speciālistiem, piemēram, fizioterapeitiem, ergoterapeitiem un logopēdiem, ir izšķiroša nozīme, lai uzlabotu dzīves kvalitāti cilvēkiem ar invaliditāti vai cilvēkiem, kuri atveseļojas pēc traumas.

Personai ar rehabilitācijas izglītību ir daudzas iespējas, kas saistītas ar veselības aprūpes nozari, konkrēti – ar rehabilitāciju un atjaunošanu. Šīs iespējas var ietvert:

 1. Fizioterapeits, kas nodarbojas ar fiziskās terapijas procedūru veikšanu, lai palīdzētu cilvēkiem atgūties no traumām, operācijām un citām fiziskām problēmām;
 2. Ergoterapeits, kas nodarbojas ar pacientu rehabilitāciju, lai palīdzētu viņiem atgūties no slimībām, traumām un citas problēmām un uzlabotu viņu pašaprūpi un ikdienas dzīvi;
 3. Logopēds, kas nodarbojas ar pacientu rehabilitāciju, lai palīdzētu viņiem uzlabot runas un valodas prasmes;
 4. Rehabilitācijas speciālists, kas strādā slimnīcā, rehabilitācijas centros vai citās rehabilitācijas iestādēs un nodarbojas ar pacientu rehabilitāciju un atjaunošanu pēc traumām, operācijām vai citām veselības problēmām;
 5. Psihoterapeits, kas nodarbojas ar pacientu atveseļošanos no psihiskām problēmām un uzvedības traucējumiem, kā arī palīdz cilvēkiem attīstīt prasmes, lai uzlabotu viņu emocionālo stāvokli un izturību.

Turklāt, rehabilitācijas izglītība dod iespēju strādāt arī kā rehabilitācijas konsultants, veselības aprūpes vadītājs, medicīnas pētnieks un citās veselības aprūpes jomās.

Sabiedrības veselības un sociālās aprūpes fakultāte

Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās aprūpes studijas sagatavo cilvēkus, lai risinātu sarežģītas veselības un sociālās problēmas, ar kurām saskaras kopienas. Mācību programma aptver tādas tēmas kā veselības veicināšana, slimību profilakse, veselības politika, epidemioloģija un sociālās aprūpes prakse.

Personai ar sabiedrības veselības un sociālās aprūpes izglītību ir daudzas iespējas, kas saistītas ar veselības aprūpes nozari. Šīs iespējas var ietvert:

 1. Veselības aprūpes vadītājs, kas nodrošina sabiedrības veselības programmu un politiku ieviešanu, ko var būt izveidojis valsts, novads vai pilsēta;
 2. Sabiedrības veselības speciālists, kas nodarbojas ar slimību profilaksi, epidemioloģiju un sabiedrības veselības risinājumiem, lai uzlabotu sabiedrības veselību;
 3. Sociālais darbinieks, kas nodarbojas ar indivīdu un kopienas resursu un vajadzību novērtēšanu un palīdz viņiem piekļūt nepieciešamajai aprūpei, ieskaitot medicīnisko aprūpi;
 4. Veselības politikas izstrādātājs, kas palīdz veidot veselības aprūpes politiku un programmas, pamatojoties uz zināšanām un datiem par sabiedrības veselību;
 5. Sociālās aprūpes vadītājs, kas nodrošina sociālo aprūpi, kas var ietvert veco cilvēku, bērnu un invalīdu aprūpi;
 6. Veselības ekonomists, kas nodarbojas ar valsts vai privātā sektora veselības aprūpes finansējuma un tēriņu analīzi un plānošanu;
 7. Sociālās politikas analītiķis, kas analizē sociālo politiku, tostarp aprūpes sistēmu un sociālo nodrošinājumu, un veido atbilstošus priekšlikumus un risinājumus.

Zobārstniecības fakultāte

Mācoties zobārstniecību, cilvēki var iegūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai kļūtu par zobārstu vai zobu higiēnistu. Zobārstiem ir būtiska nozīme mutes veselības veicināšanā un mutes dobuma slimību profilaksē, kā arī pacientu vispārējās veselības un labklājības uzlabošanā.

Karjeras veidošana zobārstniecībā sniedz iespēju pozitīvi ietekmēt cilvēku dzīvi un veicināt zobārstniecības zināšanu un prakses attīstību. Personai ar zobārstniecības izglītību ir daudzas iespējas, kas saistītas ar zobārstniecības nozari. Šīs iespējas var ietvert:

 1. Prakse zobārstniecības klīnikā vai privātajā praksē, kā zobārsts vai zobu higiēniste;
 2. Zobārstniecības izglītības pasniedzējs universitātē vai citā izglītības iestādē;
 3. Zobārstniecības pētnieks, kas nodarbojas ar zobu veselības pētījumiem un inovatīvu metožu attīstīšanu;
 4. Zobu implantologs, kas specializējas zobu implantācijā un citās zobu korekcijas procedūrās;
 5. Ortodonts, kas specializējas zobu novietojuma koriģēšanā un sakausējuma uzlabošanā;
 6. Endodonts, kas specializējas zobu saknes kanālu ārstēšanā un citas sakņu ārstēšanas procedūrās;
 7. Parodontologs, kas specializējas parodontālo slimību ārstēšanā un profilaksē;
 8. Zobu protēzists, kas nodarbojas ar zobu protēžu izgatavošanu un uzstādīšanu;
 9. Konsultants zobu higiēnas un kopšanas jautājumos;
 10. Zobārstniecības uzņēmējs, kas izveido savu zobārstniecības klīniku vai piedāvā citus zobārstniecības pakalpojumus.

Ceru, ka Tev noderēja šis raksts. Ja jau esi students un plāno nākamo soli, iesakām izlasīt rakstu Kāda ir pievienotā vērtība no Erasmus + Youth Exchange

Leave a Comment