Onboarding jeb jauno darbinieku iekļaušana komandā

Onboarding jeb uzņemšana ir jauno darbinieku uzņemšana un integrēšana ar konkrētām aktivitātēm konkrētā uzņēmumā.

onboarding jeb uzņemšana

Vienkāršā izpratnē ‘’onboarding’’ termins ir jauna darbinieka uzņemšana uzņēmumā. Tā ir virkne organizētu pasākumu, lai nodrošinātu, ka jaunie darbinieki jūtas ērti un ērti. Tā ir būtiska darbinieka pieredzes daļa, un tādējādi tā ir visu kopīga atbildība.

Onboarding tieši netulkojas, taču latviski to varētu saukt par uzņemšanu. Ar šo terminu saprotam jauno darbinieku uzņemšanu un integrēšanu ar konkrētām aktivitātēm konkrētā uzņēmumā.

Veiksmīgam darbā pieņemšanas procesam ir izšķiroša nozīme darbinieku noturēšanā, iesaistīšanā un augstākajā darba izpildījumā. Tāpēc organizācijām ir jāizstrādā saskaņoti un detalizēti onboarding jeb uzņemšanas plāni, kas ietver visus iespējamos uzņēmuma ieviešanas aspektus.  

Kam ir nepieciešama uzņemšana jeb onboardings

Kad runājam par onboarding nozīmi, tas ir saistīts ar jauniem darbiniekiem uzņēmumā. Tomēr to var pielāgot ikvienam, ar ko uzņēmums vēlas izveidot jaunas darba attiecības. Ir svarīgi uzņemt darbā ikvienu, ar kuru plānojam sadarboties un uzturēt partnerattiecības.  

Izņemot jaunos darbiniekus, uzņemšanas process var būt aktuāls arī klientiem, piegādātājiem un atsevišķiem pārdevējiem. Tomēr šī raksta galvenais fokuss ir darbinieku uzņemšana darbā, tāpēc mēs pievērsīsimies daudziem onboardinga aspektiem, kas attiecas tikai uz to. 

Vairāk par to, kam ir nepieciešams onboardings jeb uzņemšanas process, lasi rakstā Meaning of Onboarding process.

onboarding jeb uzņemšana

Uzņemšanas procesa nozīme cilvēkresursos

Cilvēkresursu nodaļai ir svarīgi, lai uzņemšana darbā veidotu uzņēmuma reputāciju attiecībā uz jauno darbinieku. Uzņemšana darbā var uz visiem laikiem izveidot vai sagraut organizācijas tēlu jaunā darbinieka acīs. Tas ir darbinieka karjeras sākums konkrētajā uzņēmumā, tāpēc tam ir jābūt tik nevainojamam cik vien tas ir iespējams.

Ja ir ieviests efektīvs uzņemšanas process, tas uzreiz iesaista darbinieku un veido emocionālu saikni ar uzņēmuma vērtībām un kultūru. Turklāt tas iepazīstina jauno darbinieku ar uzņēmuma politiku, noteikumiem, rīcības kodeksu un procedūrām. 

Labi veikta uzņemšana darbā nodrošina savlaicīgu dokumentācijas un jauno darbinieku formalitāšu nokārtošanu. Tas vēl vairāk atvieglo jaunā darbinieka ieviešanas procesu algu aprēķināšanas sistēmā un darbinieku datubāzē. 

Uzņemšanas procesa nozīme darbiniekiem

Jaunais darbinieks vienmēr atcerēsies savu pirmo dienu jaunā organizācijā. Tāpēc nevar ignorēt sistemātisku darbā iekārtošanu un visa procesa nozīmi. Uzņemšana darbā ir oficiāla iepazīstināšana ar darbinieku un viņa sagaidīšana jaunajā karjeras sākumpunktā. Organizācija ir atbildīga par to, lai jaunais darbinieks justos ērti un iederīgi. 

Uzsākot darba gaitas, jaunais darbinieks tiek iepazīstināts ar savu lomu, pienākumiem, atbildības jomām un gaidām. Turklāt tā sniedz iespēju iepazīt savu komandu un pielāgoties citai videi. Uzņemšana ir laiks, kad darbinieks izvērtē savu lēmumu un salīdzina savu vērtību sistēmu ar organizācijas vērtību sistēmu.

Darbinieks uz uzņēmumu raugās no jaunas perspektīvas un kā uz tā daļu. Patīkama un draudzīga pieredze paliks ar viņu visu darba laiku organizācijā.

Nu tev ir skaidrs onboarding skaidrojums un nozīme!

Vairāk par līdzīgām tēmām lasi rakstos Kā izveidot profesionālu izskatu darba tirgum un Dāvana kolēģim apaļā jubilejā.

Leave a Comment