Geimifikācija jeb spēļošana – tās loma organizācijas kultūrā

Šajā rakstā uzzināsim vairāk par to, kas ir geimifikācija jeb spēļošana organizācijas kultūras kontekstā.

Geimifikācija jeb spēļošana

Geimifikācija jeb spēļošana ir spēļu dizaina elementu un principu izmantošana ar spēlēm nesaistītos kontekstos. To var definēt arī kā darbību un procesu kopumu problēmu risināšanai, izmantojot vai piemērojot spēļu elementu īpašības. Apskatīsim, kā mūsdienās spēļošana tiek pielietota pozitīvas organizācijas kultūras kontekstā, taču to plaši izmanto arī tādās jomās kā izglītība, mārketings, medicīna un citas.

Raksta saturs ir sekojošs:

Šajā rakstā uzzināsim vairāk par to, kas ir geimifikācija jeb spēļošana organizācijas kultūras kontekstā.

Spēļošana – termina skaidrojums

Par spēļošanu tiek dēvēta spēļu principu izmantošana situācijās, kas nav saistītas ar spēlēm. To var raksturot arī kā metožu un procedūru kopumu dažādu problēmu risināšanai, izmantojot vai liekot lietā spēļu mehāniku. 

Jau tūkstošiem gadu spēles un spēlēm līdzīgas metodes ir izmantotas, lai izglītotu, izklaidētu un iesaistītu cilvēkus. 

Dažas no tradicionālajām spēļu sastāvdaļām ir:

  • punktu krāšanas sistēmas (piem, darbinieku iesaistes optimizēšanai), 
  • nozīmītes (piem, līdzīgi punktu sistēmai, arī nozīmītes var piešķirt par sasniegumiem),
  • līderu saraksti (piem, mēneša labākais darbinieks).

Spēļošanai ir potenciāls ietaupīt uzņēmumiem miljoniem eiro, imitējot mācības pārliecinošā un saistošā vidē. Piemēram, ne tik tālajā 1896. gadā mārketinga eksperti pārdeva uzņēmējiem nozīmītes, kuras izmantoja, lai apbalvotu uzticīgos klientus. Mūsdienās to varētu pielīdzināt pastāvīgo klientu kartēm vai korporatīvajām dāvanām.

Geimifikācija jeb spēļošana

Skautu kustība ir lielisks piemērs tam, kā reālajā pasaulē tiek īstenota geimifikācija jeb spēļošana. Skautu kustība jeb jauniešu nometnes mērķis ir attīstīt jauniešiem un bērniem fiziskās iemaņas, prātu un pacelt garīgo vērtību skalu. Šī kustība tika izveidota 1908. gadā, un tās dalībnieki saņēma nozīmītes, lai atzīmētu savus sasniegumus dažādās jomās.

Latvijā skautu kustība nav aktuāla, taču teju ikviens ir redzējis filmas ar bērnu bariņiem, kas cītīgi cenšas sevi pierādīt un nometnes laikā iegūt visvairāk nozīmītes – peldoties, ejot pārgājienos, būvējot teltis, pierādot savas prasmes un drosmi. Tā ir vistiešākā geimifikācija jeb spēļošana. Šī kustība ASV ir aktuāla joprojām.

Katram darbam var piešķirt spēles elementus

Lai arī spēļošanas termins ir parādījies salīdzinoši nesen, tas nebūt nav jauns koncepts. Daudzās dzīves jomās spēļošana ir eksistējusi tik ilgi, cik pastāv civilizācija. Ja atceries Mēriju Popinsu (Mary Poppins), tad jāatzīst, ka viņa ir lielisks piemērs spēļošanas pielietošanai ikdienā. Viņa spēļošanu izskaidro ļoti vienkārši un saprotami, sakot, ka:

“Katrā darbā, kas ir jāveic, pastāv kāds jautrības elements. Kad tu spēj savā darbā atrast veidu, kā to padarīt jautru, darbs kļūst par spēli.”

Mērija Popinsa

Skaidrs ir viens – Mērijai Popinsai bija taisnība. Viņa jau 1960. gados zināja, ka jebkuru aktivitāti var padarīt par aizraujošu nodarbi, ja vien to uztver kā spēli. Protams, kā minējām, spēļošana pastāvēja jau krietnu laiku arī pirms Popinsas. 

Geimifikācija kā moderna biznesa elements

Geimifikācija jeb spēļošana tiek plasi izmantota organizācijās to efektivitātes un vispārējās kultūras optimizēšanā. Spēļošana var tikt pievienota tādām biznesa jomām kā mājaslapas, iekšējās komunikācijas rīki, darba efektivitātes programmatūras u.c. Galvenais tās mērķis ir iesaistīt (to engage) klientus, darbiniekus un partnerus, lai iedvesmotu sadarboties, dalīties un mijiedarboties.

geimifikācija biznesā

Spēļošana ir izdevīgs uzņēmējdarbības rīks, kas spēj veicināt kopējos rezultātus gan pārdošanā, gan arī organizācijas kultūrā. Ja geimifikācija jeb spēļošana tiek piedāvāta uzņēmuma klientiem, caur piedalīšanos un interaktīvu iesaisti viņi interesantā veidā uzzina vairāk par uzņēmumu, tā produktiem, pakalpojumiem un zīmolu.

Jāatzīmē, ka spēļošanas vērtība nebeidzas tikai ar pašu dalībnieku. Iesaistīšanās spēļošanas procesā sniedz svarīgus datus, kas var palīdzēt ietekmēt mārketinga kampaņas, platformas izmantošanu un tās darbības mērķus. Katra darbinieka vai klienta mijiedarbība spēļošanā ļauj labāk izprast, kur dalībnieks pavada savu laiku un kādas aktivitātes izraisa interesi.

Piemēram, ja runājam par darbinieku iekšējās organizācijas kultūras programmatūru, tad spēļošana var palīdzēt novērot darbinieku iesaisti (engagement). Dati var sniegt ieskatu par iekšējo komunikāciju, efektīvu darbu sadali un plānošanu, kā arī uzrādīt, kuras spēļošanas jomas vēl nav pilnvērtīgas. Geimifikācija darbavietā var palielināt darbinieku iesaistīšanos, lai veicinātu uzņēmuma kopējo sniegumu.

Spēļošana var padarīt darbinieka darbu pārredzamāku, padarot mērķus skaidrus un viegli sasniedzamus. Darbiniekam ir iespēja redzēt darba izpildes progresu, saņemt tūlītēju atgriezenisko saiti par sasniegumiem un veidot saikni ar kolēģiem, sadarbojoties un sacenšoties.

Spēļošanas priekšrocības

Stratēģiski īstenota spēļošana darbavietā var palīdzēt uzlabot uzņēmējdarbības rezultātus dažādos veidos. 

Dažas no populārākajām spēļošanas priekšrocības ir sekojošas:

  • Uzlabo mācību pārvaldības rīku izmantošanas prasmes;
  • Veicina darbinieku ilglaicīgu palikšanu uzņēmumā;
  • Palielina ikdienas efektivitāti un kopējos rezultātus;
  • Veicina darbinieku zināšanu apmaiņu par konkrēto produktu vai pakalpojumu.

Kopumā spēļošana darbavietā var palielināt darbinieku motivāciju, kas ilgtermiņā sniedz ieguvumus abām iesaistītajām pusēm. 

spēļošanas priekšrocības

Kā veicināt darbinieku iesaisti ar spēļošanu

Darbinieku iesaistei ir daudz priekšrocību, tostarp lielāka produktivitāte, lielāka apmierinātība ar darbu un, visbeidzot, lielāki ieņēmumi arī uzņēmumam. Pasaules lielākās organizācijas šobrīd vairāk nekā jebkad agrāk pievērš uzmanību darbinieku iesaistei. Spēļošana ir svarīgs rīks tās uzlabošanai.

Lūk, veidi, kā arī tavā uzņēmumā varētu ieviest spēļošanu darbinieku iesaistes optimizēšanai.

1. Uz spēļošanu balstītas apmācības jaunajiem darbiniekiem

Pasīvs saturs, piemēram, nebeidzami PDF dokumenti un gari pamācošie video materiāli, var garlaikot jaunos darbiniekus. Pārvēršot mācību saturu spēlēs, tas var uzlabot vispārējo darbinieku iesaisti un ieinteresēt viņus saturā.

Viens no galvenajiem piemēriem ir viktorīnas. Ļaujot jaunajiem darbiniekiem uzreiz atkārtot apgūto saturu, varat panākt, ka viņi paliek iesaistīti ilgāku laiku un padara mācīšanos inovatīvu. Ja viktorīnām pievienosiet punktus un padarīsiet tās konkurētspējīgas, jūs varat padarīt mācību procesu vēl patīkamāku. Draudzīga sacensība darbinieku starpā nav kaitīga.

2. Līderu sarakstu izveide draudzīgas sacensības veicināšanai

Runājot par draudzīgas sacensības veicināšanu, līderu sarakstu izveidošana ir labs veids, kā to noorganizēt. Piešķirot punktus un ierindojot darbiniekus līderu sarakstā, varat panākt, ka darbinieki sasniedz vairāk. 

Protams, iepriekš jānosaka stingri noteikumi, kā arī balvas uzvarētājiem. Tas galvenokārt attiecas uz mācību procesiem, bet to var izmantot arī ar mācībām nesaistītā uzņēmuma kontekstā.

3. Progresa novērošanas sistēmas

Darbinieki jūtas motivēti, kad viņiem ir sajūta, ka viņi gūst panākumus. Dažkārt, apgūstot jaunas prasmes, viņi var zaudēt jēgu, it īpasi tad, ja progress nav acīmredzams. Vēl sliktāk – viņiem var šķist, ka viņi nemaz nepanāk nekādu progresu, ja tas nav redzams. Vizuāls progresa attēlojums var palīdzēt darbiniekiem labāk sekot līdzi saviem mērķiem un pārbaudīt, vai viņu ieguldījums atmaksājas.

Šis vizuālais attēlojums parasti ir veidojams progresa joslas veidā. Ja darbinieks izpilda uzdevumu, apgūst nodaļu vai dara jebko, kas rada progresu, viņš redzēs izmaiņas savā progresa joslā. Progresa joslas ir standarts dažādās videospēlēs, lai attēlotu progresu kādā līmenī, taču tagad tās bieži izmanto arī spēļošanā.

Spēļošana var būt patiesi jautra un reizē arī sniegt vērtīgu pienesumu organizācijā. Jāatzīst, ka ir nepieciešama arī nopietna pieeja, lai tā darbotos reālā vidē un palielinātu darbinieku iesaisti. 

Lai izdodas izvēlēties un izveidot savai komandai un klientiem atbilstošāko spēļošanas risinājumu!

Ieskaties arī citos mūsu līdzīgajos rakstos – Laimīgi darbinieki ir veiksmīga uzņēmuma atslēga un Onboarding buddy jeb jauno darbinieku mentors.

Leave a Comment